Solární panely pomáhají na vrcholcích And

Petr Salamon

Na čtyři sta solárních panelů poskytla organizace EcoAndina lidem v oblasti Puna na severu Argentiny, kde je dřevo jako jediný zdroj energie stále hůře dostupné.

Puna je oblast ležící na vrcholcích And v severní Argentině. Její obyvatelé nemají přístup k téměř žádným zdrojům energie kromě stále vzácnějšího dřeva a slunce. Organizace EcoAndina jim proto ukazuje cestu, jak svůj život postavit na nevyčerpatelné sluneční energii a zbavit se závislosti na stále hůře dostupném dřevu.Organizace se snaží udržitelným způsobem zlepšovat místní životní podmínky s využitím slunečního svitu a větru. Zároveň chce zachovat kulturní totožnost původních obyvatel.Od svého vzniku před dvaceti lety nainstalovala EcoAndina asi čtyři sta solárních jednotek, které napájejí kuchyně, vytápějí budovy, roztápějí pece a ohřívají vodu v kotlech. Organizace zavádí na plochy, jako jsou střechy škol i fotovoltaické panely. EcoAndina dosud působila asi v třiceti městech regionu. Puna leží ve vysokých nadmořských výškách. Pokrývají ji suché až polosuché půdy. Těžba dřeva místními lidmi urychluje rozšiřování pouští. Podle předsedkyně organizace EcoAndina Silvie Rojové se těžba dřeva podílí také na ztrátě biodiverzity a narušování vodních toků. Podle studie, kterou organizace zpracovala, může jedna solární pec snížit spotřebu topného dřeva domácnostmi o padesát až sedmdesát procent. Oblast Puny má podle expertů vynikající podmínky pro sluneční a větrné zdroje energie. Výšiny jsou velmi suché a teplota se zde rychle mění. V zimě je nebe úplně bez mraků. Puna je spolu s bolívijským Altiplanem, Tibetskou náhorní plošinou a Afghánistánem nejslunečnější oblastí na planetě. EcoAndina se rozhodla udělovat některým vesnicím titul „solární vesnice“. Pro něj musí obec projít školením, na kterém se podílí i Rozvojový program OSN a Globální fond životního prostředí. EcoAndina také vyvíjí technologie na měření reálného množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, aby mohly místní obce evidovat, jak snížily emise použitím solárích ohřívačů. Potvrzením této redukce potom získají emisní povolenky, se kterými mohou obchodovat. Výtěžek pak věnují dalšímu zavádění energeticky efektivních zařízení, založených na obnovitelných zdrojích.Další informace:IPS News Solar Villages Light Up the Andes

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×
    Diskuse