Ceny pro neviditelné

Radek Pirkl

Do poloviny ledna je možno přihlásit knihy do soutěže o nejkrásnější českou knihu roku 2009. Grafická a výtvarná koncepce knihy nebývá většinou předmětem čtenářských diskusí. Přesto alespoň jednu otázku tato soutěž vyvolává.

Soutěž vyhlašuje Památník národního písemnictví spolu s Ministerstvem kultury ČR ve snaze ocenit úsilí osobností a institucí, které „činí z knihy dokonalý technický výrobek, funkční předmět a kulturní statek trvalé hodnoty“ (z tiskové zprávy PNP). Ceny se tedy budou rozdávat do řad „neviditelných“, mezi knižní grafiky, tiskaře, výtvarníky, ilustrátory a nakladatele.

Soutěží se v šesti kategoriích, reflektujících celý knižní trh. Porotci prozkoumají odborné publikace, beletristické tituly, tvorbu pro děti a mládež, učebnice, výtvarné a obrazové publikace, katalogy a neprodejné knižní materiály.

Porota složená především z polygrafů, výtvarníků a historiků umění zasedne k vyhodnocení soutěže již po pětačtyřicáté. V prvním kole zhodnotí technické zpracování knih, ve druhém kole se zaměří na výtvarné kvality publikací. Výherci budou vyhlášeni již v lednu, slavnostní udílení cen však proběhne až během dubna.

Výherci každé kategorie obdrží cenu ministerstva kultury a peněžní odměnu ve výši 50 000 korun. Vedle těchto vítězů bude vyhlášeno ještě dalších pět cen. Památník národního písemnictví udělí Cenu Arna Sáňky posluchačům výtvarných a polygrafických škol za jejich studijní práce, Sdružení českých grafiků umělců Hollar ocení nejlepší knižní ilustrace, tiskaře za nejlepší polygrafické zpracování ocení Svaz polygrafických podnikatelů. Cenu Vojtěcha Preissiga (podruhé) předá Spolek českých bibliofilů tvůrci nejzdařilejší bibliofilie a udělena bude i Cena TypoDesignClubu za nejlepší grafickou úpravu.

Ocenění budou mít možnost zúčastnit se výstav a dalších soutěží doma i v zahraničí. Tou nejprestižnější je světová soutěž o nejkrásnější knihu (Stiftung Buchkunst Best Book Design from All Over the World), jejíž vítězové budou vyhlášeni v březnu na Lipském knižním veletrhu. Právě zde o sobě dala v posledních letech vědět i česká knižní grafika — získala dvě čestná uznání. V roce 2007 ho obdrželi Aleš Najbrt a Zuzana Lednická z grafického studia Najbrt za zpracování knihy Czech 100 Design Icons (CzechMania, 2005), loni čestné uznání lipské poroty získala kniha Družstevní práce: Sutnar—Sudek (Arbor Vitae a Uměleckoprůmyslové muzeum, 2007).

Nepřijímejme existenci soutěží a cen automaticky. Vždy by měl ve shonu kolem oceňovaných zůstat prostor pro otázku. A tedy: mají takové ceny smysl i pro čtenáře, který není profesionálem v některém oboru knižní produkce? Většinou přihlédneme při výběru knihy spíš ke jménu autora, zpracovanému tématu nebo ceně titulu než k jeho nakladateli, grafikovi či tiskaři. Přesto nám ceny za nejkrásnější knihy roku mohou výrazně pomoci v orientaci na knižním trhu. Je jasné, že knižní dům, který ke knihám i ke čtenářům přistupuje s úctou a zodpovědností, nikdy nezanedbá řemeslné zpracování knihy.

V tomto směru může být udělovaná cena výraznou pomocí při orientaci zejména v produkci knih pro děti. Mezi tituly oceněnými jako nejkrásnější česká kniha (jejich seznam za posledních pět let je zveřejněn na stránkách Památníku národního písemnictví) chybí v kategorii knih pro děti české reprinty disneyovek (ty totiž nevyhovují podmínce původnosti výtvarného zpracování) a knihy z velkých nakladatelských domů s dlouholetou zkušeností s vydáváním knih pro děti, jako je Albatros. Nejčastěji mezi výherci kategorie dětské knihy figurují nakladatelství Meander, Baobab či Argo. A při pohledu na pulty knihkupců je jasné proč. V záplavě křiklavých barevností vynikají nápadem a dobře odvedenou řemeslnou prací.

O tom se mluví jen jednou dvakrát do roka při soutěžích, jako je ta o nejkrásnější knihu — v opačném případě by byli ilustrátoři, grafici a tiskaři vidět až příliš.

Soutěž Nejkrásnější české knihy 2009 pořádá Památník národního písemnictví s Ministerstvem kultury ČR. Uzávěrka soutěže 15. 1. 2010, rozhodnutí poroty 25. — 28. 1. 2010, slavnostní vyhlášení duben 2010.

Internetové stránky: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

    Diskuse