Sledujme své slídily už teď

Miroslav Patrik

Během letošních oslav dvacátého výročí politických a ekonomických změn u nás nějak zapadlo, že demokratický kapitalismus je znovu ohrožen. Stále se zvyšuje riziko ztráty soukromí občanů ze strany státních, nestátních a privátních skupin.

Jako už patnáctým rokem byl letos vyhlášen titul Ropák roku za antiekologický čin, který obdržel Pavel Bém. Obdobně byli v polovině listopadu, tak nějak mimo zájem české veřejnosti, už popáté vyhlášeni největší slídilové v anketě Big Brother Awards.

Tato anketa sice ještě do mediálního mainstreamu příliš nepronikla, zvláště ve víru sametových oslav, nicméně její význam může postupně vzrůst. Upozorňovat na jednotlivce, soukromé a státní korporace či dokonce na státy s tím, že nezákonně sledují či omezují soukromí, může být v budoucnu blízko realitě mnoha filmů na toto téma. Filmů jako je Nepřítel státu.

A kdo tedy od sdružení Iuridicum Remedium obdržel tuto anticenu? Mezi osmi kategoriemi najdeme třeba největšího úředního slídila, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za sbírání informací o žácích a studentech, aniž by bylo zřejmé, zda jsou všechny nutné a jak dlouho se uchovávají. Největším firemním slídilem se zase stala NOKIA za podporu schválení finského zákona o kontrole e-mailů zaměstnancům.

Mezi nebezpečné nové technologie se zařadila síť Facebook, která nezaručuje plnou ochranu soukromí. A výrok Velkého bratra obdržel generální ředitel firmy Sazka, a. s., Aleš Hušák, podle kterého by hrací automaty měly mít čtečky občanských průkazů. „Je to volba mezi větším dohledem nad soukromím a růstem gamblerství,“ tvrdí. Přitom jsou možná i jiná řešení.

Známý bonmot říká, že už ani budoucnost není to, co bývala. Je proto lepší raději už teď sledovat, do jakých informačních technologií potenciální slídilové investují.

V historii se totiž často našel nějaký ten vnější nepřítel „našeho lidu“, pro kterého se tyto technologie zdokonalily až na špionážní. A náhle to pak může skončit i špiclováním vnitřního nepřítele, tj. lidí se svobodomyslnými menšinovými názory.

Možná ale slyším trávu růst. Přesto však preventivně své slídily sledujme už teď. Ono to totiž nemusí jako ve většině hollywoodských filmech „dobře“ dopadnout.