Kdo po Knížákovi? Besser má novou komisi

Ivo Bystřičan

Ministr kultury Jiří Besser (TOP 09) ustavil patnáctičlennou Komisi pro otázky galerií poté, co se odmítl řídit doporučením komise předchozího ministra Riedlbaucha ohledně výběru nového šéfa Národní galerie. Komise vybere nového ředitele NG.

Jiří Besser před dvěma týdny zrušil výběrové řízení na funkci ředitele galerie. V souvislosti s tím se rozhodl, že vypíše nové výběrové řízení. Milan Knížák, který je výtvarnou obcí silně kritizován, tak neskončí ve funkci ke konci roku, ale až koncem srpna příštího roku. Nový ředitel bude vybrán komisí, která by podle Bessera měla připravit odbornou oponenturu k nyní platné Koncepci Národní galerie.

Podle ministerstva kultury bylo při ustavení skupiny klíčové zajistit co nejširší názorové spektrum, účast různých typů zainteresovaných institucí, jejich významné představitele, různé typy galerií i respekt k regionálnímu rozmístění.

Členy komise budou například rektor AVU Jiří Kotalík, děkan filozofické fakulty UK Michal Stehlík, Lubomír Konečný z Ústavu dějin umění Akademie věd, Vlasta Čiháková-Noshiro za Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Jindřich Vybíral z katedry dějin umění a estetiky VŠUP, Tomáš Pospizsyl z FAMU, Milena Bartlová z Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Marta Smolíková z výzkumného, informačního a vzdělávacího centra ProCulture nebo Ladislav Kesner z poradenské společnosti Cultropa. Předsedou bude Jiří Jůza z Rady galerií.

Ve zrušeném výběrovém řízení původně zvítězil Jiří Fajt, historik zaměřující se na staré umění. Navrhla jej mezinárodní komise na popud ministra Riedlbaucha, který se ale nakonec rozhodl nového ředitele nejmenovat. Ministru Besserovi však následně předal své návrhy na to, kdo by NG měl vést: Jiřího Fajta, ředitele Moravské galerie Brno Marka Pokorného a ekonoma Vladimíra Rösela.

Besser se návrhem mezinárodní komise odmítl řídit s tím, že zadání výběrového řízení bylo podle něj nekonkrétní a nejasně formulované. To ale popírá iniciativa Čas na změnu, kterou tvoří výtvarní umělci, pedagogové a odborníci. Iniciativa vznikla již před dvěma a půl lety a celou dobu se zasazuje o změnu koncepce a poměrů v Národní galerii. Letos na jaře kritizovala Riedlbaucha, že nejmenoval novým šéfem Fajta a znevážil tak mezinárodní odbornou komisi. V červenci bezvýsledně vyzvala Jiřího Bessera, aby výsledek výběrového řízení akceptoval a do čela NG jmenoval Jiřího Fajta.

Ředitel Knížák je ve funkci jedenáct let, značná část odborné a umělecké obce jeho působení v čele významné sbírkové instituce kritizuje. Mezi hlavní výtky patří, že Knížák upřednostňuje budování stálých expozic na úkor pořádání významných dočasných výstav, že zavedl NG do mezinárodní izolace a do centralizace uspořádání sbírek namísto udržování modelu sbírek autonomních. Za Knížákova působení ve funkci navíc klesla návštěvnost NG o polovinu.