Česká republika navrhla tři kandidáty do Štrasburku

Marek Homolka

Ministerstvo spravedlnosti nominovalo do Evropského soudu pro lidská práva tři uchazeče.

O soudcovské křeslo v Evropském soudu pro lidská práva (ESPL) ve Štrasburku se budou ucházet předsedkyně nejvyššího soudu Iva Brožová, soudce nejvyššího soudu Robert Fremr a Mahulena Hofmanová z Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Přihlášku podalo třináct zájemců, tři z nich se však nakonec omluvili. Mezi těmi, které ministerská komise odmítla, jsou například vládní zmocněnec pro ESPL Vít Schorm, proděkan pražských práv Pavel Šturma, advokátka Klára Veselá Samková nebo Lenka Pavlová, která působila jako ředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Ze tří nominovaných, které ještě musí schválit česká vláda, bude budoucího soudce pro lidská práva volit Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Zvolený kandidát nahradí v listopadu 2010 soudce Karla Jungwierta, který v ESPL působí už od roku 1993. Kandidáti se museli přihlásit do výběrového řízení a musel splňovat kritéria, která platí pro soudce Nejvyššího nebo Ústavního soudu, případně měli být uznávanými právníky. Měli také prokázat dostatečné znalosti v oboru lidských práv.

Ačkoliv se ve všech případech jedná o špičky svého oboru, volba neproběhla bez problémů. Ty se objevily kvůli kandidatuře Víta Schorma: proces výběru kandidáta na evropského soudce již nemohla zajišťovat Kancelář vládního zmocněnce, jak by tomu bylo za normálních okolnosti. Agenda byla totiž jeho odboru odebrána. Vznikla proto speciální výběrová komise při ministerstvu spravedlnosti, jíž předsedala ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Za Víta Schorma měla zasednout náhrada z expertního odboru, protože v pravidlech pro výběr kandidáta stojí, že v komisi nesmí zasedat ten, jehož kandidaturu bude komise projednávat.

Podle kritiků ale Ministerstvo spravedlnosti vyvíjelo tlaky na obsazení výběrové komise. Šlo o to, zda místo po Vítu Schormu připadne někomu z expertního odboru tak, jak by tomu mělo být. Česká vláda se snažila předejít možným problémům, a proto v srpnu na základě výzvy Parlamentního shromáždění Rady Evropy schválila pravidla pro výběr evropského soudce. Proces výběru nových kandidátů se tak měl stát transparentnějším.

Nyní je na vládě, zda seznam kandidátů schválí. V případě, že tomu tak bude, rozhodne o zvolení nového soudce Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Pokud se kolem volby kandidátů objeví pochybnosti, nemusí vláda kandidátku v tomto výběrovém řízení schválit, na řadu by pak přišlo vyhlášení nového výběrového řízení.

Další informace:

ČTK Za kandidáty do Štrasburku vybráni Brožová, Fremr a Hofmannová

    Diskuse (0 příspěvků)