Pražský magistrát zřejmě nedával za Opencard pokuty z prodlení

Hana Holcnerová

Občanské sdružení Oživení, zabývající se korupcí ve státní správě, ve čtvrtek zveřejnilo analýzu zakázky na Opencard. Vyplývá z ní, že radnice nevymáhala smluvní pokutu ve výši 224 milionů korun. Věc prošetří kontrolní výbor zastupitelstva.

Při realizaci projektu Opencard došlo oproti smluveným termínům k prodlení v délce 229 dnů, což v přepočtu na smluvní pokuty činí 224 milionů korun.

Sdružení Oživení, o.s., ve čtvrtek zaslalo kontrolnímu výboru zastupitelstva hlavního města Prahy podrobnou analýzu a podnět k prověření, zda existují nějaká písemná rozhodnutí objektivně zdůvodňující posuny smluvních termínů. Bez takového zdůvodnění totiž trvá hlavnímu městu Praze povinnost smluvní sankce vymáhat.

Oživení dospělo k závěrům, které zveřejnilo ve čtvrtek, na základě vlastní analýzy zakázky na realizaci „Servisního kartového centra“ pro projekt Opencard mezi Prahou a společností Haguess.

Smlouva byla uzavřena v říjnu 2006, hodnota zakázky byla 98,1 milionu korun včetně DPH. Smluvní pokuta za nedodržení termínů měla činit jedno procento z celkové ceny, tedy zhruba 981 tisíc korun za každý den.

Advokát Jiří Dienstbier kandidující na pražského primátora za sociální demokracii pro Deník Referendum uvedl: „Prokáže-li se opravdu 229 dnů prodlení, bude to znamenat, že Praha buď nedodržela podmínky smlouvy, nebo vědomě neuplatnila pokutu. Což vede k dojmu podivného propojení magistrátu a firmy Haguess. Pokud by se prokázal úmysl takto jednat, hrozí spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, kde je horní hranice trestní sazby až osm let."

Martin Kameník, programový koordinátor sdružení Oživení, řekl dnes Deníku Referendum, že na první zprávu sdružení Oživení z jara letošního roku, která objasňovala pomyslné hranice možných škod, reagoval náměstek primátora Milan Richter tvrzením, že všechny zakázky byly dodány včas.

„Po pozdějším předložení důkazů, že tomu tak nebylo, úředníci magistrátu připustili, že ke změnám termínů docházelo, ovšem bez smluvních dodatků, sdělil Kameník. Takový postup je podle něj v rozporu se smlouvou a tyto dohody lze považovat za neplatné.

Mluvčí projektu Opencard Martin Opatrný v reakci na zprávu Oživení sdělil: „Musíme počkat, až podnět dostane kontrolní výbor. Musíme se s tím seznámit, teprve pak se budeme vyjadřovat."

Kontrolní výbor ZHMP zasedá ve středu 18. srpna. Kandidátka na primátorku za Stranu zelených Petra Kolínská Deníku Referendum řekla, že se obrátila na předsedu kontrolního výboru se žádostí o zařazení podnětu Oživení na program jednání s tím, že budou přizváni i zástupci sdružení Oživení.

Kolínská uvedla, že pokud nebudou přesuny termínu a nevymáhání pokut za prodlení přesvědčivě doloženy, zváží podání trestního oznámení.

Martin Kameník pro Deník Referendum dodal: „Kontrolní výbor může pověřit Radu hlavního města Prahy dalším konáním. Měla by prozkoumat, zda pochybila firma Haguess, a jakou měrou, i zda pochybili úředníci magistrátu a rovněž jakou měrou.“

Kartu Opencard v současnosti vlastní kolem čtyř set dvaceti tisíc lidí. Slouží mimo jiné jako tramvajenka, průkazka do knihovny, držitelé na ni také získají různé slevy. Projekt ale především v počátku provázely problémy a nevýhodné smlouvy. Podle kritiků je projekt předražený.

    Diskuse