Alfons Mucha se stal stálicí české secese

Věra Jirousová

Galerie U Betlémské kaple připravila expozici secesních plakátů, dekorativních panó a tisků.

Na výstavě jsou vedle originálních litografických plakátů a kreseb Alfonse Muchy zastoupeny i secesní tisky a kresby, které vytvořili Vojtěch Preissig, František Tavík Šimon, Max Švabinský, Jaromír Stretti-Zamponi aj.

Dva barevné dřevoryty z cyklu Mystikové a vizionáři zde představí ranou tvorbu Josefa Váchala, grafický list, Fontána, připomene rané dílo Františka Kupky.

Expozice je věnovaná především Muchovu dílu, raným panó pro firmu Home-Decor, plakátům pro divadlo Sarah Bernhardtové z jeho vrcholného pařížského období (kolem r. 1900), i méně známým plakátům s motivy lidového umění pro Všesokolský slet a Krajinskou výstavu v Ivančicích (po 1910).

Muchův grafický design využívá obecné symboly přelomu století i dynamické linie secesního stylu. Jeho idealizované obrazy v rámci akademické konvence vyjadřují rozporuplné extempore doby zvané La Belle Epoque.

Je známo, že její „nevinná“ dekorativní fasáda iluzí a utopie měšťanské kultury zakrývala narůstající sociální důsledky evropské krize, které vyústily do krvavé historie století dvou světových válek.

Alfons Mucha a česká secese;

Galerie U Betlémské kaple;

Betlémské nám. 8, Praha 1;

otevřeno denně 10 — 18 hodin,

www.galerieonline.cz;

výstava potrvá do 5. 9. 2010