Milan Knížák je nám lhostejný, jde o demokratické principy

Jiří David

Výtvarný umělec Jiří David, jeden z iniciátorů hnutí Čas na změnu a petice novému ministru kultury, reaguje na sled zavádějících informací, polopravd a opomíjených skutečností v textu Jany Dědečkové Národní galerie a notoričtí petenti uprostřed léta.

Paní Jano Dědečková,

diskuse (na odborné bázi) o NG zde probíhá již několik let (škoda, že o ni „bojujete“ až nyní a že jste se o ni nezajímala mnohem dříve). Bylo opravdu mnoho odborných diskusí, textů apod., kde se k tomuto problému vyjadřovalo množství odborníků.

Stačí se jen odborně orientovat či se aspoň chtít dozvědět a ne jen jednostranně poslouchat „politická“ přání (samozřejmě to bylo vždy bagatelizováno Milanem Knížákem jako útok proti jeho osobě, která toho pro české umění tolik udělala, a nyní ho zdejší lůza, levičáci, neschopní, zneuznaní, závistiví, líní, nemocní umělci apod. chtějí vyměnit atd.).

Je mi líto, ale dosud jste nepochopila, že se samotná iniciativa Čas na změnu přes dva roky (nikoliv poslední měsíce) nezabývá osobou Milana Knížáka, ale principy demokratické společnosti.

To znamená, aby to nebyla pouhá fráze, na kterou byste mne mohla snadno „chytit“, že nám nejde o nic jiného, než aby se po jedenácti letech ve „svobodné a právní“ společnosti mohlo uskutečnit svobodné výběrové řízení na funkci (nikoliv na osobu, jak se to Knížák snaží neustále personifikovat, a tato sugesce se mu skvěle daří) generálního ředitele NG.

Na podobné důležité funkce se všude v civilizovaném světě vypisují konkursy po pěti letech, aby nemohlo docházet k takovým situacím, jako je tomu u nás v NG (zbytnění moci, nárůst kultu osobnosti, ztráta soudnosti, netolerantnost, pocit neohroženosti nabytý skrze moc politickou, z níž vyplývá mimo jiné neschopnost orientace v hodnotových měřítkách atd. atd.).

Opravdu se domníváte, že to je „nevhodné“? Milan Knížák je nám, vlastně podstatným lidem této umělecké scény, a ne jeho asistentům, podřízeným, studentům a známým, jako umělec v posledních letech zcela lhostejný, respektujeme však jeho nespornou uměleckou hodnotu z šedesátých let, kterou bohužel v posledním desetiletí tak nepochopitelně devalvuje svou negativní energií (výměnou vlastní umělecké kreativity za politickou kariéru).

Když už jste kritizovala výběrovou komisi (především její českou sekci), proč jste se fakticky nezmínila, že v této komisi seděli dva lidé z NG, tedy přímo pracovně podřízení M. Knížákovi, který je do komise nominoval. Že to pak ministr kultury Václav Riedlbauch kostrbatě „přikryl“, bylo úsměvné (ježiši, používám Vám blízký Klausův slovník, no musel to pan ministr nějak skrýt, neboť původně ty dva lidi do komise z NG odsouhlasil jen proto, že se mu Knížák zaručil, že do konkursu nepůjde - to nám do očí řekl ministr jako poradnímu grémiu).

Milan Knížák se však, navzdory jejich dohodě, do konkursu přihlásil, pravděpodobně spekuloval (a to je ovšem má spekulace, kterou nevydávám za fakta, a měla byste to prosím činit ve svém případě, aspoň do budoucna, i Vy), že kvůli tomu musí být výběrové řízení prohlášeno za zmatečné.

Není to směšné, hloupé, nemluvě o nefér situaci a střetu zájmů, a tím tragické, ale symptomatické pro zdejší rybník a politickou kulturu.

Proč se o tomto nesporném faktu nezmiňujete, proč Vám toto připadá správné, nebo možná nepodstatné, a jiné věci, o kterých pouze spekulujete, fabulujete, vydáváte za pravdu?

Ve své odpovědi Vám oponuji nikoliv tím, že lžete, ale že opět zkreslujete či dezinterpretujete. Alespoň v těch konkrétních citovaných pasážích.

Uvádím fakta, a to doložitelná. Vaše dehonestace zdejší umělecké scény je z Vašich textů až přiliš zjevná, i když ji přejímáte z jiných hlav a úst.

Proč jste dosud nenašla sílu se například osobně setkat s Jiřím Fajtem a vyslechnout jeho argumenty, když údajně voláte po objektivní diskusi? Proč používáte doposud proti jeho osobě jen spekulace, dohady a jednostranné podpásové triky?

Znovu opakuji a zdůrazňuji: Milan Knížák je pro nás už mnoho let nepodstatný. Voláme po změně ve vedení NG.

Tím však také jednoznačně říkáme, že by tam neměl sedět člověk, který bude pár let jen otrocky zametat stopy po současném vedení, tedy člověk, kterého si zvolí Knížák a de facto ho bude nadále řídit.

Chceme silnou, nebojácnou, politicky nezkorumpovanou osobu s mezinárodním respektem a ne zbabělce v podobě zdejších politických figurek, cyniků, snadno manipulovatelných ignorantů, ovládaných za svou minulost či současnou neschopnost, neodbornost, neprofesionalitu. Je to opravdu v roce 2010 moc?

Celé ministerstvo kultury a NG se ovšem něčeho podobného bojí, proto i Vás tak snadno polapili a využili ve svůj prospěch (nežádám, abyste to přiznávala).

Děkuji

Jiří David