Seitlová: Brněnské úřady kvůli líšeňským ubytovnám porušovaly zákon

Jan Miessler

Obcházení standardních postupů při povolování stavby pomocí autorizovaného inspektora se rozmáhá. Podle zástupkyně ombudsmana se brněnské úřady nechaly od investora obalamutit a jednaly nezákonně.

Stavební úřad v brněnské části Líšeň, brněnský magistrát i autorizovaný inspektor Milan Teigiser se kvůli plánované výstavbě ubytoven v líšeňské ulici Horníkova dočkali tvrdé kritiky od zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové. Z šetření jejího úřadu totiž vyplynulo, že povolování výstavby probíhalo za opakovaného porušování zákona. K šetření dalo zhruba před rokem podnět ekologické sdružení Nesehnutí.

Podle Seitlové také není pravda, že by soudem zrušené územní rozhodnutí nemělo mít vliv na další realizaci stavby, jak svorně tvrdí úřady i investor.

Líšeňský stavební úřad povolil vykácení borovicového háje v místě plánované stavby, přestože věděl, že v dané věci probíhá soudní spor, a povolení je proto nezákonné. Autorizovaný inspektor zase porušil zákon tím, že vydal povolení ke stavbě, aniž by si zjistil stanovisko Nesehnutí, které bylo účastníkem probíhajícího stavebního řízení. Hlavní pochybení má ale podle Seitlové na svědomí brněnský magistrát, který ignoroval argumenty Nesehnutí a v konečné instanci povolil vykácení borovic a vydal i souhlas s územním rozhodnutím na stavbu. O tom, že rozhodování magistrátu bylo v rozporu se zákonem, rozhodl nedávno již podruhé brněnský krajský soud, nezákonného počínání investora i magistrátního odboru životního prostředí si navíc již dříve všimla Česká inspekce životního prostředí.

„Ze závěrečné zprávy vyplývají dva následky — předně by měl Magistrát města Brna pokračovat v územním řízení, které dosud nebylo pravomocně ukončeno, a dále by měl autorizovaný inspektor obnovit zkrácené stavební řízení, obstarat si vyjádření občanského sdružení Nesehnutí a dalších opomenutých účastníků a předložit věc stavebnímu úřadu, aby rozhodl o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené stavební řízení, čímž by pozbyl certifikát platnosti,“ citovalo ve své tiskové zprávě Nesehnutí stanovisko advokátky Sandry Podskalské z kanceláře Šikola a partneři, která se případem zabývá. Znamená to, že ani investor s certifikátem od autorizovaného inspektora v ruce nemůže ignorovat skutečnost, že mu soud zrušil pro nezákonnost územní rozhodnutí.

„Všechna dosavadní šetření nezávislých státních institucí konstatovala, že povolení na stavbu byla vydána v rozporu se zákonem, a že tedy jakákoliv stavba na ulici Horníkova je nyní nelegální,“ uvedl Milan Štefanec z Nesehnutí. Trik s autorizovaným inspektorem, který investorovi navzdory pravidlům umožní obejít všechny případné potíže vydáním certifikátu, je nicméně čím dál užívanější. Stejný inspektor jako v případě ubytoven v Líšni vydal nezákonně certifikát i pro kontroverzní Bauhaus v Brně-Ivanovicích, stejným způsobem rozjela firma ECM také stavbu mrakodrapu v Praze na Pankráci.