Imigranti přibývají. V budoucnu jich bude ještě více

Marek Homolka

Počet obyvatel České republiky roste, a to navzdory faktu, že se rodí čím dál méně dětí. Česká republika se totiž stala novou imigrační zemí.

Počet cizinců v České republice každoročně stoupá, od roku 1990 se jejich počet zvýšil třináctkrát. Příliv imigrantů na české území je tak to v porovnání se zeměmi se stejně početnou populací nejrychlejší. „Česká republika má jednu z největších dynamik imigrantů na světě,“ říká konzultant Mezinárodní organizace pro migrace Jan Schroth.

V České republice nicméně v současnosti stále pobývají pouhá čtyři procenta imigrantů, což v porovnání s Evropskou unií řadí český stát k evropskému podprůměru. Mohutný příliv byl zaznamenán především v letech 2006 — 2008, tedy v době, kdy se České republice ekonomicky dařilo. „Vedle otevřené ekonomiky lákala cizince bohatá nabídka nekvalifikované síly, přítomnost tradičních komunit vietnamské či ukrajinské a také geografická poloha České republiky ve středu Evropy,“ uvedl Schroth.

Z přílivu imigrantů může Česká republika těžit ovšem až ve chvíli, kdy budou vytvořeny vhodné podmínky na začlenění do většinové společnosti. „Nyní, v době ekonomické krize, je třeba, aby byly pro obě dvě strany nastaveny jasné podmínky. To se týká například snížení administrativní zátěže, se kterou se cizinec v Česku musí vypořádat. Je totiž zřejmé, že počet imigrantů bude na našem území nadále stoupat,“ upozorňuje Schroth.

Přijetí imigrantů znesnadňuje skutečnost, že Česká republika nemá se snahami o integraci takové zkušenosti jako ostatní země západní Evropy. Navíc je tradičně národnostně homogenní.

„Veškeré výzkumy, které se uskutečnily v USA či v Německu poukazují pouze na pozitivní dopady imigrace. Ty se však odvíjejí od pevně stanovených pravidel, kdy je třeba pamatovat na systém benefitů pro stát či na fakt, aby se imigrace nestala součástí šedé ekonomiky,“ dodává Schroth.

Další informace:

iHNed.cz: Do Česka proudí imigranti nejrychleji na světě, jejich počet vzrůstá

    advertisment
    advertisment