Obce dávají vyšší částky na aktivity mužů než žen

ČTK, Vratislav Dostál

Sedm z osmi obcí vynakládá podstatně více peněz na zájmy a potřeby mužů. Vyplývá to z analýzy sdružení Fórum 50 %. Ze čtyř sledovaných oblastí vždy dominuje sport či kultura. Současně v rámci sportu všechny obce podporují výrazně více muže.

Sedm z osmi obcí v České republice vynakládá podstatně více peněz na zájmy a potřeby mužů, a to navzdory tomu, že ve většině z nich žije více žen. Vyplývá to z analýzy sdružení Fórum 50 %, kterou v pondělí představila novinářům její koordinátorka Marcela Adamusová.

Marcela Adamusová v textu hodnotila nemandatorní a neinvestiční výdaje obcí za rok 2008 z hlediska dopadu na muže a ženy. Sledovala čtyři oblasti — kulturu, sport, volný čas a neziskový sektor. Ze čtyř sledovaných kategorií vždy dominuje sport nebo kultura. Jednoznačně nejméně podporovaný je neziskový sektor.

Veřejné rozpočty sice bývají vnímány jako neutrální nástroj prosazování určité politiky, která by měla sloužit všem občanům a občankám rovným dílem. Společnost nicméně podle autorky není homogenní celek, a proto mají veřejné rozpočty odlišné dopady na různé skupiny obyvatelstva.

„Smyslem analýzy bylo poukázat na genderový rozměr obecních rozpočtů. Příkladů nevyvážených rozpočtů najdeme v českém prostředí bohužel více než příkladů rozpočtů vyvážených,“ řekla koordinátorka projektu Marcela Adamusová.

Výsledky analýzy podle Adamusové potvrzují tezi, že rozpočty nejsou genderově neutrální. Nejhůř v tomto ohledu dopadla obec, kde z celkové částky určené na sledované kategorie šlo na podporu žen pouze 18,4 procenta. Jelikož byl průzkum anonymní, název obce sdružení nezveřejnilo.

Všechny sledované obce v rámci sportu podporují výrazně více muže než ženy, rozdíly mezi výdaji činily i miliony korun. Analýza zkoumala třeba i podíl žen zapsaných do oddílu či to, jak obce využívají víceúčelová sportovní zařízení, vysvětlila ČTK Adamusová.

Odstrašujícím příkladem je podle analýzy město Opava, které se zveřejněním výsledků souhlasilo. Z celkové částky 69,3 milionů korun připadají 10,4 miliony korun na ženy a 58,9 milionů korun na muže. Podle Adamusové je nepoměr ještě znásoben tím, že z celkové částky 21,7 milionů korun vydané neziskovým organizacím jde částka 12,5 milionů korun organizacím, které se zabývají sportovní činností, přičemž z ní 3,2 miliony korun je výdaj na ženy a 9,3 miliony korun na muže.

„Oblast sportu, kde se v Opavě financuje především fotbal na úkor veškerých dalších sportů, mě nepřekvapila. Překvapily mě především výsledky v oblasti neziskových organizací, kde jsou rozpočty ostatních analyzovaných měst většinou vyrovnané nebo mírně nevyrovnané v neprospěch mužů, zatímco rozpočet Opavy je i v této oblasti nevyrovnaný v neprospěch žen,“ uvedla opoziční zastupitelka města Opavy Pavla Bradyová (SOS).

Podle sdružení tak nejvíce obce podporují hokej a fotbal. Na druhou stranu je příkladem systematického plánování obec Staňkovice, která jako první obec v České republice loni podepsala „Evropskou chartu za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích".

Výzkum byl realizován v rámci projektu podpořeného Nadací Open Society Fund v období mezi říjnem 2009 a březnem 2010.

Další informace:

Kompletní text analýzy Fóra 50 % Analýza obecních rozpočtů z hlediska genderu: první krok k genderovému rozpočtování

    Diskuse