Ať se na to psychiatři dívaj' přísně

Jakub Vaníček

Zatímco ohlas mnoha autorů 20. století koroduje, texty Egona Bondyho si stále nacházejí své čtenáře. Editor Martin Machovec jim přispěl výborem Bondyho básní. Teprve nyní se filozofovo dílo otevírá v celé své šíři.

Mezi knižními novinkami se objevil dlouho očekávaný výbor z poezie Egona Bondyho. Rozsáhlá publikace, vycházející k nedožitým osmdesátým narozeninám autora, nese název Ve všední den i v neděli..., s podtitulem Výbor z básnického díla 1950—1994. Editorem knihy je Martin Machovec, jehož péčí vyšla už celá řada bondyovských titulů a který je považován za předního znalce Bondyho díla.

Obsah knihy je rozvržen do čtyř oddílů a opírá se o souhrnné vydání z let 1990 až 1995. Řada devíti svazků tehdy vyšla v „samizdatové“ úpravě; většina z nich byla rychle rozebrána a zájemce o Bondyho poezii musel spoléhat na nabídku antikvariátů, kde se však texty tohoto autora objevují jen zřídka.

Machovcem pořízený výbor je velkým čtenářským přínosem hned ze dvou důvodů. Bondy svými texty podstatně ovlivnil neoficiální, tedy komunistickým kulturním průmyslem nepodporovanou větev české poezie 20. století. Už ve svých tvůrčích počátcích rozvinul poetiku „totálního realismu“, která ostře kontrastovala se soudobou oficiální a schematickou linií. Navzdory socialistickému realismu a řeči komunistické propagandy Bondy bez nároku na knižní vydání představil dobu v celém jejím stalinském marasmu. Od počátku 70. let Bondy fúzoval na undergroundové platformě s umělci o generaci mladšími. Hudební interpretace jeho básní skupinou The Plastic People of the Universe jsou dnes považovány za nedílnou součást neoficiálního kulturního kánonu doby normalizace.

Druhým, neméně důležitým přínosem svazku je jeho vázanost k Bondyho filozofickým a esejistickým textům. Je zřejmé, že Bondy své filozofické koncepty rozvíjel i v básnickém díle. Pokud tedy někdo chce zkoumat určité aspekty jeho teoretických konstrukcí, rozhodně by neměl přehlížet ani beletristické příspěvky. Právě v nich se Bondy pokusil umělecky ztvárnit konsekvence svých teoretických modelů.

Součástí knihy je rozsáhlá ediční poznámka a blok textů věnovaných fenoménu Bondy. I to je jistě důležitým hlediskem při interpretaci autorova díla. Kontroverzní obraz filozofa, básníka, prozaika prostupuje dějinami české literatury a filozofie a mihotavě se proměňuje v názorech různých kritiků, vykladačů či komentátorů. Výbor vydaný nakladatelstvím DharmaGaia by snad mohl přispět k jeho konečnému ustálení.

Egon Bondy. Ve všední den i v neděli... Výbor z básnického díla, 1950—1994. Editor Martin Machovec, 474 stran. DharmaGaia, Praha 2009.

Internetové stránky: www.dharmagaia.cz

    Diskuse