NEF: Evropa jí příliš mnoho ryb, její rybolov je neudržitelný

Roman Bureš

Podle analýzy Nadace pro novou ekonomiku (NEF) konzumují Evropané stále více ryb, přestože se jejich počet v evropských mořích snižuje. Stoupá tak závislost na dovozu z jiných částí planety i ohrožení evropských mořských ekosystémů.

Evropané jedí čím dál více ryb, přestože v evropských vodách se jich vyskytuje čím dál méně. Odhaluje to nová analýza Nadace pro novou ekonomiku (NEF), zkoumající možnosti trvale udržitelného rybolovu. Dle zprávy, jíž NEF rozbor doprovodila, je 9. červenec dnem, kdy Evropa teoreticky zkonzumovala všechny ryby, které by mohly být

vyloveny v jejích vodách, a začíná být závislá na jejich dovozu.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Takzvaný Den rybí závislosti si letos Evropa připomíná o měsíc dříve než v roce 2000, kdy proběhla poslední podobná analýza. Zpráva dochází k závěru, že tento posun je jasným signálem nutnosti změny předpisů a kvót rybolovu, pokud chceme, aby v evropských vodách zbyly nějaké ryby i pro příští generace.

Zachování mořských ekosystémů je zásadní, pokud chceme v budoucnu využívat evropské zdroje a ochránit živobytí rybářů, řekl agentuře AFP Aniol Esteban, vedoucí ekonomických analytiků NEF.

„Evropská unie má jedny z nejbohatších a největších lovišť ryb na světě, ta ale nyní nejsou řádně spravována. Nadcházející reforma společné evropské správy rybích lovišť je unikátní možností tento stav změnit a zajistit, že tyto ekosystémy tu budou i pro příští generace,“ dodal Esteban.

Nadace chce prosadit změny rybářských kvót, rozšířit možnosti zachování rybí populace, ale také zahájit řadu kampaní, podněcujících Evropany k rozvážné konzumaci ryb.

„Vody Evropské unie mají potenciál zajistit dlouhotrvající a stabilní zdroj ryb, práce a dalších přidružených sociálních a ekonomických benefitů, ale pouze v případě, že těchto zdrojů budeme využívat zodpovědně,“ shrnuje NEF v závěru svojí zprávy.

Další informace:

The Guardian Europe's fishing industry 'unsustainable' as stocks drop

UKPA EU 'consuming far too much fish'

    Diskuse