Studie: Život dětí na Západním břehu je v mnohém těžší než v Gaze

Petr Jedlička

Britská charitativní organizace Save the Children UK zveřejnila studii, která odhaluje přehlížené stránky života na palestinských územích.

Palestinské děti žijící v nejchudších oblastech Západního břehu jsou nuceny čelit daleko horším podmínkám, než v izolovaném Pásmu Gazy. Vyplývá to ze studie, kterou ve středu zveřejnila britská charitativní organizace Save the Childern UK.

Studie zaplacená Evropskou komisí se zaměřuje na situaci rodin, jež byly nuceny opustit domovy, a nyní přežívají v takzvané Zóně C — oblasti, jež tvoří šedesát procent Západního břehu a zůstává pod přímou kontrolou Izraele. Podle materiálu se těmto rodinám nedostává základních potravin, léků ani perspektiv ke zlepšení situace.

V zóně C takřka neexistuje funkční infrastruktura. Domy, školy, cesty i kanalizace se pomalu rozpadají, pole zůstávají neobdělaná. Dle zjištění Save the Childern UK izraelské úřady do rozvoje oblasti téměř neinvestují. Současně odmítají předat klíčové kompetence Palestinské autonomní správě (PNA), a tak se situace trvale zhoršuje.

Reportáž, kterou v regionu natočila katarská televize Al Džazíra zároveň ukazuje, kterak jsou některé rodiny donuceny živořit v provizorních stanech, protože nedostanou povolení stavět ani využívat půdu k zemědělským účelům.

Krizový bod

Podle studie dospěla situace v oblasti v posledních letech do krizového bodu. Devětasedmdesát procent komunit strádá nedostatkem potravin — větší procento než v izolovaném Pásmu Gazy, kde podle charity nemá dostatek jídla jednašedesát procent obyvatel.

Nouze o plnohodnotnou výživu se přitom nejhůře projevuje právě na zdravotním stavu dětí. Studie uvádí, že rovných čtyřiačtyřicet procent z nich trpí chronickými průjmy, jež platí v celosvětovém měřítku za největší zabijáka dětí ve věku nižším než pět let.

Mnoho dětí ve sledovaných komunitách vykazuje znaky zabržděného růstu (ve srovnání s Gazou dle charity více dvojnásobný počet) a každé desáté je podvyživené.

„Daleko větší“ počet Palestinců, jež žijí v Zóně C, má podle studie ve srovnání s Gazou jen malou šanci dostat se k humanitární, případně rozvojové pomoci ze zahraničí. Ve vyjádření poskytnutém Al Džazíře charita Save the Childern přímo varuje před přehlížením problémů Západního břehu, ke kterému dle ní dochází zvláště v posledních měsících, kvůli situaci v Gaze.

„Panuje obecný názor, že Palestinci ze Západního břehu žijí v relativně dobrých podmínkách. To je však omyl. Četné rodiny, a zvláště příslušníky beduínských a pastýřských komunit, sužuje daleko větší chudoba a hlad, než průměrné obyvatele přímořského pásma,“ uvedl doslova Salam Kanán, ředitel palestinské odboru Save the Children.

Kapsy chudoby

Zóna C byla vymezena v rámci mírových rozhovorů izraelských vlád a zástupců Organizace pro osvobození Palestiny v devadesátých letech. Západní břeh byl tehdy rozdělen na tři oblasti: Zónu A pod plnou palestinskou kontrolou i správou, Zónu B pod palestinskou správou, avšak dohledem izraelské armády, a právě Zónu C. Zóna A (původně jen velká města) byla postupně rozšířena na větší část Zóny B. Zóna C nicméně zůstala po plnou izraelskou kontrolou, protože se v ní nachází většina ze 121 židovských osad.

Palestinská autonomní správa však podle vyjádření svých mluvčích cítí odpovědnost i za Palestince žijící v Zóně C. V tomto duchu se proti závěrům britské charity vymezuje.

„Na Západním břehu skutečně existuje řada míst, kde je situace mnohem horší než v Gaze. Jsou to však ojedinělé enklávy — takové kapsy chudoby (…), v nichž žije přibližně deset procent obyvatelstva. Celková situace v oblasti je lepší než v okolních regionech a lze to doložit jak zdravotními, tak vzdělanostními ukazateli. Na druhou stranu je pravda, že se podmínky v poslední době zhoršují,“ řekla Al Džazíře mluvčí PNA Caira Tafatová, jež shodou okolností dřív sama pracovala v Save the Children.

Podle Arafatové se PNA snaží lidem v Zóně C pomáhat, soustavně ale naráží na „nepřiměřené“ obstrukce ze strany izraelských úřadů. S nejhorším přijetím se dle její zkušenosti setkávají pokusy investovat do bydlení a infrastruktury poblíž židovských osad a separační bariéry, již mezi územím státu Izrael a Západním břehem postavila izraelská armáda v obavě z pronikání severažedných atentátníků do izraelských měst.

Další informace:

Al Džazíra 'Worse than Gaza': Conditions in West Bank Areas Reach Crisis Point

Internetové stránky organizace Save the Childern UK věnované palestinským územím

    Diskuse (0 příspěvků)