Aralské jezero a koráby pouště

David Mužík

Místo pestrobarevných ryb se Aralským jezerem prohánějí oblaka solného prachu a velbloudí karavany.

Aralské jezero leží na hranicích Kazachstánu a Uzbekistánu ve střední Asii. Dnes už v podobě, ve které je stále zobrazeno ve většině atlasů, prakticky neexistuje. Řeky Amudarja a Syrdarja, které přiváděly vodu byly svedeny soustavou zavodňovacích kanálů na zemědělské plochy v přilehlých pouštních oblastech.

Výsledkem byl pokles hladiny o 22 metrů, následkem čehož se zvýšila koncentrace soli více než 8x, což zahubilo veškerou faunu. Voda v jezeře je jedovatá díky přísunu hnojiv, pesticidů a dalších látek. Kolem jezera vznikla solná poušť, kterou vítr roznáší dál a ničí tak přilehlé bavlníkové plantáže, pro které znamenalo jezero dříve paradoxně životodárnou vláhu.

Jezero je v současné době rozpadlé do tří částí a očekává se, že zánik obou jižních částí - východní a západní nastane během nejbližších dvaceti let.

    Diskuse (0 příspěvků)