V karlínské hale maloval bagr

Věra Jirousová, Johana Lomová

V Karlin Studios proběhly minulý pátek souběžně dvě vernisáže. První provázela masivní performance a druhou téměř neviditelná akce.

Při zahájení výstavy Davida Böhma a Jiřího Franty vjel bagr rozvážně do rozlehlého prostoru haly a nesnesitelně pomalými tahy štětce vytvářel značné napětí, když na čelní stěně vyznačoval zvětšené linie monumentální kresby.

Podle předlohy umělců, ale s notnou dávkou autorské licence, nakreslil řidič velkého bagru mohutnou postavu, která (určitě bez záměru autorů) připomíná legendárního Golema.

Kresbu tvořenou štětkou, připevněnou na lžíci stroje, bagr provedl během několika desítek minut, podle ohlasu diváků však celý proces přinesl houfu návštěvníků mimořádně silný i trvalý zážitek.

Kresba bagrem je součástí výstavy Davida Böhma a Jiřího Franty, kteří spolu na české výtvarné scéně tvoří zavedenou uměleckou dvojici, letos již podruhé nominovanou na cenu Jindřicha Chalupeckého.

David Böhm a Jiří Franta si své kreslení komplikují různými překážkami: používají např. dlouhý, měkký, proto těžko ovladatelný štětec nebo nechávají „kreslit“ na zem obrazce profesionální motorkáře, jak zde ukazuje kresba ukotveného kruhu na podlaze a videozáznam jejího vzniku.

Jejich společná instalace v Karlin Studios představuje ukázku dobře odpracovaných kreseb, doplněných fotodokumentací a videozáznamy, které prezentují konceptuální nebo spíš „zprostředkovaný“ akční přístup této dvojice ke kresbě a poukazují na to, čím vším může být.

Souběžně s akcí bagru proběhlo v Entrance gallery (tj. ve vstupní pasáži Karlin Studios) další zahájení. Ukázalo řadu kreseb několika virtuálních verzí výstavy Niklause Rüegga, umělce, jenž působí střídavě v Curychu a Bruselu.

Svoji absolutně nenápadnou performanci pojmenoval Rüegg, v roli jednoho z klaunů, Šedý cirkus (aneb přípravy na zázrak). Koncept jednorázové výstavy a akce, prolnuté do nějaké veřejné události jako sekvence „konkrétní utopie“, se umělci při jeho první prezentaci v Praze vskutku vydařil.

Rüeggovi čestní hosté hřadovali na stupňovité lavici, kde ztělesňovali archetyp chóru. Jejich diskusní výstup měl povahu nenucené společenské zábavy a přátelské výměny zpráv, v níž pokračovali i po příchodu známé výtvarné kritičky, jejíž pozdní příchod vesměs očekávali.

Ve srovnání s kolosálním výkonem bagru umělcova performance takřka zanikla. Splnila zde však svou specifickou funkci: v industriální hale zpřítomnila lidské měřítko a ukázala, že význam umělecké akce se soustřeďuje do silné chvíle teď a tady (i tam, kde tvůrce alternuje stroj).

David Böhm, Jiří Franta: Skoro nic není úplně. Kurátorka Edith Jeřábková, Karlin Studios.

Niklaus Ruegg: Zirkus grau (préparations pour un miracle). Kurátor Marko Stamenkovic, Entrance Gallery Karlín. Výstava potrvá do 4. července 2010.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse