Kodaň: na překvapení zde čekají i zástupci českých ekologických skupin

Jan Miessler

Jednání se zatím příliš nehnula z místa, navíc probíhají na dvou kolejích a mandáty jednotlivých delegací jsou omezené.

Víc hlav víc ví, ale jenom obtížně se na něčem shodne. V Kodani nyní zástupci států z celého světa hledají shodu na tom, jak dál s klimatem. Ty nejdůležitější hlavy ale zatím nedorazily, výsledek se zatím nerýsuje a vyjednavači si ani nejsou jistí, jak by měl vlastně vypadat. Vyplynulo to z telemostu, kterého se vedle českých vyjednavačů v Kodani zúčastnili také zástupci ekologických občanských organizací.

Podle vedoucího české vládní delegace v Kodani Pavla Zámyslického se v zásadě čeká na nějaký překvapivý návrh. S tím by mohli přijít dánští organizátoři nebo Švédové, kteří momentálně předsedají Evropské unii. Jednání v Kodani totiž váznou a navíc probíhají na dvou kolejích: jednak si jednotlivé státy mezi sebou vyjasňují, jak daleko a za jakých podmínek jsou ochotné zajít, na druhé straně by se mělo jednat o podobě závěrečného výstupu, který by potenciálně nahradil Kjótský protokol.

Pozornost zatím vzbudil únik dánského návrhu, zveřejněný deníkem Guardian, který byl napsaný ve prospěch bohatých zemí, a návrh malého ostrovního státu Tuvalu, reprezentující pohled třetího světa. Tyto návrhy ale jednání spíš zpomalily, protože byly nekompatibilní s tím, co prosazují ostatní státy.

Hlavní osou sporu navíc není „bohatý Sever versus chudý Jih“ — ani velké země třetího světa Brazílie, Jižní Afrika, Indie, Čína neuspěly u malých zemí, sdružených v tzv. skupině G77, se svým návrhem na závěrečný protokol.

Navíc „těžké váhy“ zatím na konferenci nedorazily, Evropská rada se až nyní v Bruselu dohodla, k čemu by se Evropská unie měla v Kodani zavázat, k průlomu její návrhy nespějí a americký prezident Barack Obama má od Kongresu pouze omezený mandát.

Je proto pravděpodobné, že pokud nakonec bude v Kodani přece jen nějaká dohoda uzavřena, bude tak děravá, že ani nebude znamenat potřebný pokrok, soudí zástupci českých ekologickcýh skupin v Kodani.

    Diskuse