Studenti AVU se bouří

Ivo Bystřičan

Akademie výtvarných umění čelí vlně nespokojenosti svých studentů. Těm vadí hlavně způsob obsazování míst pedagogů. Nově zvolený rektor požadavek změny odmítá.

Studenti a absolventi Akademie výtvarných umění spojili své síly a napsali otevřený dopis vedení školy. V dopise požadují, aby vedení AVU učinilo změny. Ty se mají týkat zejména způsobu obsazování pedagogických míst. Otevřený dopis se objevil v souvislosti se zvolením nového rektora Jiřího T. Kotalíka, který vedl AVU již v letech 1997—2003, což část akademické obce AVU vnímá jako projev konzervativní tendence směřování školy.

Jiří T. Kotalík, který má do funkce nastoupit v únoru, považuje za svůj hlavní úkol především udržet školu ve stávajícím stavu, zvláště s ohledem na ekonomickou situaci. S tím studenti nesouhlasí a kritizují i strategii volby, kterou přisuzují Akademickému senátu AVU: „Akademický senát má tendenci volit takového rektora, od něhož vedoucí pedagogové očekávají loajalitu, potvrzení stávajících pozic a zajištění dalšího odsouvání koncepčních změn.“

Hlavním konkrétním požadavkem je, aby nový rektor vypsal v nejbližším možném termínu výběrová řízení na pozice vedoucích ateliérů. Tím by měla začít změna v dosavadní praxi.

Rektor podle studentů většinou prodlužuje vedoucím pedagogům jejich smlouvy automaticky a konkurzy se vypisují jen výjimečně. Podle studentů ze stávající praxe pramení hlavně tento problém: „V důsledku dlouhodobého zanedbávání výběrových řízení dnes na AVU učí osobnosti, jejichž vhodnost pro funkce, ve kterých působí, nebyla léta podrobena přezkoumání.“

Jiří T. Kotalík s obsahem otevřeného dopisu a požadavky studentů nesouhlasí. V rozhovoru pro Lidové noviny vyjádřil své přesvědčení, že „základní koncepce AVU je správná a podmínky rozvoje talentů dostačující. Není třeba žádné reformy.“ Kritizuje i fakt, že se k otevřenému dopisu připojili absolventi školy a vnímá to jako snahu narušit suverenitu školy.

Mezi více než stovkou osobností ze sféry výtvarného umění figurují například Petr Nikl, Ján Mančuška, Jiří David, Jiří Černický, Milena Dopitová, Jiří Machalický a Petr Lysáček.

Otevřený dopis, který lze podpořit i podpisem petice, je dostupný zde: www.pro-avu.cz.

Další informace:

Lidovky.cz AVU změnu nepotřebuje

    Diskuse (0 příspěvků)