Vláda projedná strategii boje se sociálním vyloučením

ČTK, Saša Uhlová

Vláda by měla projednat postup, jak integrovat chudé a sociálně vyloučené občany do společnosti. Tato strategie by se neměla týkat Romů, ale těch, kteří se ocitnou na okraji společnosti bez ohledu na etnicitu.

Vláda v pondělí projedná postup, jak začleňovat chudé a sociálně vyloučené občany do většinové společnosti. Důraz by se měl v příštích letech klást hlavně na vzdělávání dětí z ghett a práci sociálních pracovníků v problémových rodinách. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, kterou kabinetu přinese předseda vlády Jan Fischer, má za cíl snížit nezaměstnanost a zadluženost sociálně znevýhodněných lidí.

„Integrační strategie musí systémově zvyšovat úroveň celých regionů a pro všechny obyvatele, nesmí být úzce zaměřena pouze na romské lokality a romskou populaci," upozorňují autoři dokumentu s tím, že nejvážnější je situace v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a také v některých regionech Olomouckého a Karlovarského kraje.

Plán počítá hlavně s podporou dětí z problémových rodin, zvážit by se prý mělo zavedení povinného roku v mateřské školce, kde by se děti připravily na školní docházku.

Součástí boje proti sociálnímu vylučování by mělo být rovněž zabránění diskriminace romských dětí ve školách. Neboť část Romů je v důsledku diskriminačních praktik sociálním vyloučením výrazněji ohrožena. Romské děti by tak neměly být automaticky zařazovány na zvláštní školy, více by jich naopak mělo pokračovat ve studiu na středních školách nebo učilištích.

Do budoucna by také měl být zpracován účinný zákon proti lichvě a za pomoci peněz z EU se vystavět nové městské byty v problémových regionech. Toto finančně dostupné bydlení by pak bylo přiděleno těm obyvatelům ghett, kteří chtějí svou situaci zlepšit, mají stálou práci, starají se o děti a vedou spořádaný život.