Ladislav Klíma v nedohlednu

Jakub Vaníček

Sebrané spisy Ladislava Klímy vycházejí s předstihem ve Francii. České vydání se neustále potýká s nedostatkem finančních prostředků a možná o něm rozhodne nadační sbírka.

Ve francouzském nakladatelství Éditions de la Différence nedávno vyšel v pořadí čtvrtý díl Sebraných spisů Ladislava Klímy nazvaný Le Monde etc... Philosophica journalistica 1904—1928. Kniha obsahuje ucelený soubor filosofických a žurnalistických textů, mimo jiné i autorovu zásadní práci Svět jako vědomí a nic.

Na Sebraných spisech Ladislava Klímy pracuje francouzská editorka a překladatelka Erika Abramsová. Všechny díly vycházejí jednak v češtině, jednak ve francouzském překladu pod hlavičkou nakladatelství Éditions de la Différence.

Aktuální díl zatím vyšel pouze ve francouzštině, neboť české vydání se permanentně potýká s nedostatkem finančních prostředků. Vydání posledních dvou svazků podpořila Česká spořitelna. Sponzor dalšího dílu se dosud nenašel. Řešením této situace by mohla být nadační sbírka — momentálně záleží na Nadaci Český literární fond, v jejímž rámci by sbírka mohla eventuálně proběhnout.

Projekt Klímových spisů vznikl v první polovině devadesátých let. Podle předpokladů editorky a nakladatele měl být završen šestým svazkem v roce 2000. Tři svazky tedy stále zbývají. Knižně již vyšel beletristický Velký roman (1996), Klímovy filosofické deníky Mea (2005) a korespondence přátelům Hominibus (2006). Všechny tři svazky jsou vydány s rozsáhlým poznámkovým aparátem a jinými edičními náležitostmi, jež činí ze Sebraných spisů Ladislava Klímy jedinečný nakladatelský projekt. Právě precizní příprava spisů byla důvodem, proč dílo získalo v roce 2006 ocenění Magnesia Litera za přínos české literatuře.

Jak uvedla Erika Abramsová v rozhovoru pro kulturní čtrnáctideník A2, záleží jí více na francouzském vydání. To bylo dříve výrazně dotováno francouzským ministerstvem kultury. Ladislav Klíma se však zájmu francouzského ministerstva dnes již netěší a Abramsová musí hledat podporu jinde. Vydávání dalších dílů navíc zasáhne i předčasná smrt Joachima Vitala, ředitele nakladatelství Éditions de la Différence, za jehož pomoci mohlo ve Francii dílo obskurního českého myslitele vycházet.

Česká verze aktuálně vydaného svazku podle Abramsové zatím není v takovém stavu, aby mohla vyjít. Je proto velmi nejisté, kdy bude dlouho očekávaná kniha k dispozici u knihkupců.

    Diskuse