Kodaňskou konferenci hned v úvodu ohrozili Dánové, Britové a Američani

Petr Salamon

Naomi Kleinová vyslovila obavu, že bohaté země Severu mohou odmítnout svoji odpovědnost za znečištění. Hned poté unikla předběžná dohoda těchto států, která to potvrzuje (nově v odkazech). Via Campesina radí návrat k drobnému zemědělství.

Spojené státy, Velká Británie a Dánsko vytvořily předběžný návrh, který nedopatřením unikl a rozzuřil delegáty Třetího světa. Jeho prinicipy? Posílit nadvládu bohatých států nad zbytkem světa, oslabit vliv OSN a opustit Kjótský protokol. Konference se tak hned první den ocitla v chaosu.

Dánský koncept společně vypracovali zástupci USA, Dánska a Velké Británie. Poté jej představili jen velmi malému počtu dalších zemí. Chtěli zrušit princip Kjótského protokolu, podle kterého musely bohaté země omezit emise CO2 na stanovanou míru, zatímco ty chudé tak silné závazky neměly.

Rozvojové země by v případě schválení dánského konceptu měly přidělenu určitou mez, nad kterou by nesměly vypouštět emise. Zatímco by pro ně platil do roku 2050 limit 1,44 tun uhlíku na osobu, bohaté státy by mohly vypustit až 2,67 tuny emisí na osobu.

Podle dánského konceptu by kontrolu nad všemi světovými penězi v rámci boje proti změnám klimatu získala Světová banka, v níž státy rozhodují podle své finanční síly. Tak by pozbyla vliv OSN, v níž má hlas každého státu stejnou váhu.

Zástupci z Třetího světa říkají prakticky jednotně, že pokud se během konference dánský koncept ještě znovu objeví na stole, je po dohodě.

Kanadská aktivistka a novinářka Naomi Kleinová dnes zahájila Klimafórum 2009, což je setkání zástupců občanské společnosti z celého světa. Probíhá souběžně s klimatickou konferencí světových státníků. Jako by tušila, co se paralelně děje na konferenci diplomatů, Kleinová řekla, že „Kodaňská dohoda se může stát nejhorší podobou tragédie kapitalismu“, a zdůraznila úlohu občanské neposlušnosti.

Klimafórum navštvílo i mnoho zástupců organizace drobných zemědělců z celého světa Via Kampesina. Její ředitel Henry Saragih v projevu řekl, že velkou vinu na změnách klimatu nese současný světový agroprůmysl. Pokud by jej nahradili drobní zemědělci, mohli by snížit celosvětové emise skleníkových plynů o více než padesát procent.

Naomi Kleinová zkritizovala dosavadní přístup států ke Kodaňské dohodě. Řekla, že setkání asi tisíce aktivistů z celého světa na Klimafóru je přiležitostí najít společné body a vytvořit tak jednotné hnutí, v němž se spojí mnoho různých proudů. Podle Kleinové kodaňské Klimafórum nabízí přílěžitost navázat na prostestní hnutí ze Seattlu, které se postavilo privatizaci života.

Předseda organizace Via Campesina Henry Saragih ve svém projevu přiblížil posluchačům problémy, kterým již dnes musí drobní zemědělci čelit v důsledku klimatických změn. Zmínil záplavy, sucha a velká ohniska škůdců.

Za hlavního viníka klimatických změn označil centralizovaný agroprůmysl, kterému připsal 44% až 57% podíl na skleníkovém efektu.

Centralizované zemědělství podle Saragiha může i za úpadek drobných rolníků. „Miliony rolníků po celém světě přišly o svou půdu. A miliony dalších v Africe, Asii a Jižní Americe jsou každým rokem oběťmi násilí v bojích o půdu.“

Podle Saragiha bude obchodování s emisemi sloužit pouze zájmům znečisťujících zemí a obchodním společnostem, zato pro drobné rolníky a původní obyvatele rozvojových zemí nepřinese užitečného nic. Jako příklad uvedl iniciativu REDD (pro redukci emisí zastavením odlesňování a znehodnocování půdy), v jejímž rámci přišla o půdu spousta rolníků, poněvadž se na ni vysázely dřeviny kvůli penězům za uhlíkové úvěry.

Saragih upozornil, že pokud by většinu světových potravin začali znovu produkovat drobní zemědělci, emise skleníkových plynů by se snížily až o padesát procent.

Další informace:

Guardian Draft Copenhagen climate change agreement - the 'Danish text'

Guardian Copenhagen climate summit in disarray after 'Danish text' leak

Common dreams Naomi Klein Kick-Starts the Activism at Copenhagen with Call for Disobedience

Common dreams Henry Saragih: Why We Left Our Farms to Come to Copenhagen

    Diskuse