České občanské iniciativy píší kvůli Kodani Fischerovi

Redakce DR

Dnes vydaný dopis obsahuje seznam doporučení české vládě, jak by měla na summitu v Kodani postupovat.

Vážený pane předsedo vlády,

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

vítáme Vaše dnes anoncované rozhodnutí přispět osobní účastí k vyjednávání na klíčové konferenci OSN o globálních změnách podnebí, která právě začala v Kodani. Vaše intervence v posledních, rozhodujících dnech summitu může podstatně napomoci ke schválení účinné a spravedlivé dohody.

Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Bez našeho aktivního zapojení se nová Kodaňská smlouva neobejde.

Považujeme za důležité, abyste této příležitosti využil rovněž k osobním, bilaterálním debatám s představiteli rozvojových zemí Afriky, případně Asie a Latinské Ameriky. Pro úspěch summitu je klíčové, aby vrcholní politici ze států, které patří mezi hlavní znečišťovatele, diskutovali i mimo oficiální program konference se zástupci nejvíce postižených částí světa.

V Africe, Asii nebo Latinské Americe by další globální změny podnebí měly nesrovnatelně dramatičtější následky — větší sucho, méně vody v řekách, šíření malárie nebo častější hurikány a povodně — než ve střední Evropě:

Miliarda lidí žije podél Gangy, Indu a dalších řek, pro které jsou hlavním zdrojem vody průběžně se obnovující vysokohorské ledovce. Rychlé oteplování v Himalájích a jinde znamená, že jim už během několika desetiletí hrozí vážné sucho.

Zemědělce v Africe či Asii, kteří životně závisejí na pravidelných deštích, může postihnout nedostatek vody. Pokud bude skleníkových plynů nadále přibývat, v polovině století by sucho postihovalo přibližně o jednu až dvě miliardy lidí více než dnes. Devadesát procent afrických polí plně závisí na srážkách jako zdroji vody.

Při zvýšení globální teploty o pouhý 1 °C by začala klesat produkce kukuřice, pšenice i rýže v tropických a subtropických zemích.

Teplejší podnebí povede k šíření tropických chorob. Pokud by se koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu nadále zvyšovala, malárie nově zamoří oblasti s 200—440 miliony obyvatel.

Zvýšení hladiny oceánů — v důsledku tepelné roztažnosti vody i tání polárních ledovců — o pouhých 30 centimetrů by jenom v Číně zaplavilo území větší, než je rozloha České republiky.

Nejchudší rozvojové země již v současné době nesou následky globálních změn klimatu. Proto je nutné jim zajistit pomoc s ochranou proti častějším a intenzivnějším extrémním klimatickým jevům, rozšiřování pouští, poklesu zemědělských výnosů či šíření chorob.

Česká republika by v Kodani měla prosazovat, aby nová smlouva určitě zahrnovala:

- účinné snížení emisí z bohatých průmyslových zemí včetně České republiky — nové, vysoce efektivní technologie také oživí ekonomiku, vytvoří tisíce pracovních míst a sníží naši závislost na dovozu ropy či zemního plynu;

- pomoc rozvojovým zemím s investicemi do čistých technologií, aby mohly vylepšovat životní úroveň bez prudkého růstu znečištění;

- finanční pomoc pro chudé státy, která jim umožní adaptovat se na již nevyhnutelné změny podnebí v důsledku znečištění, jež se už v minulosti do ovzduší dostalo;

- účinné mechanismy k ochraně světových lesů, které hrají důležitou roli v regulaci globálního klimatického systému.

Přejeme Vám i sobě úspěch při jednání na summitu.

S pozdravem

Vojtěch Kotecký, Hnutí DUHA

Kateřina Ptáčková, Zelený kruh

Jan Doležal, Glopolis

Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku

Kateřina Husová, CEE Bankwatch Network

Jan Piňos, Greenpeace Česká republika

    Diskuse