Výsledek konference OSN o jaderném odzbrojování je ohrožen

Roman Bureš

Diplomatické úsilí Ruska a USA o vytvoření bezjaderné zóny na Blízkém východě ohrožuje výsledek konference, jejímž primárním cílem je úprava Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Kvůli neshodám Izraele a arabských států by mohla jednání úplně zkrachovat.

Úspěch konference OSN o úpravě zastaralé Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), která probíhá od 3. do 28. května v New Yorku, je v ohrožení. Vyplývá to z analýzy Eda Pilkingtona, otištěné ve středu v listu The Guardian.

Hlavním důvodem má přitom být počin, který byl původně pokládán z hlediska odzbrojovacích procesů za průlomový: rusko-americká inicitiva, která si klade za cíl ustanovit Blízký a Střední východ za zónu beze zbraní hromadného ničení, zejména jaderných hlavic.

Problém Izrael

Největší nadšení pro iniciativu jevily od počátku arabské státy v čele s Egyptem. Ty jejím prostřednictvím podle analytiků chtějí dosáhnout oficiálního přiznání Izraele, že vlastní jaderné zbraně, aby pak v rámci nové dohody mohlo dojít k jejich odstranění.

Předpokládá se, že Izrael vlastní jaderné hlavice na Blízkém východě jako jediný. Izrael tyto domněnky nikdy oficiálně nepotvrdil, nepodepsal však ani dohodu NTP, jež by jej zavázala zpřístupnit příslušná zařízení mezinárodním inspektorům.

Jakékoliv snahy přesvědčit vládu v Tel Avivu k diskuzi o jaderném arzenálu byly dosud neúspěšné. Izraelská vláda bude dle vlastního prohlášení ochotna přistoupit na náležitou debatu až poté, co bude podepsána konečná mírová smlouva s arabskými státy. To je však za současné situace nerealistické.

Diplomaté, na něž se Pilkington odvolává, varují, že když se jednání o nejaderné zóně na Blízkém východě nepohnou kupředu, je dost pravděpodobné, že arabské státy vytvoří koalici, která zablokuje další rozhovory o nové podobě dohody NPT. Guardian připomíná, že k podobné situaci došlo již na neúspěšné konferenci před pěti lety.

Neúspěch poslouží Íránu

Podle Pilkingtona by neschopnost dosáhnout výrazného pokroku na konferenci znamenala znehodnocení snah mezinárodního společenství vypořádat se s otázkou jaderného zbrojení jako celkem. Obzvláště silný signál by možná nedohoda vyslala Íránu. Ten v současnosti čelí hrozbě celkové čtvrté sady obecně závazných sankcí, jíž si měl vysloužit nerespektováním NPT při realizaci svého jaderného programu.

Írán by oprávněně nabyl dojmu, že mezinárodní společenství není v otázce šíření jaderných zbraní jednotné, píše Pilkington přímo. Stálí členové Rady bezpečnosti OSN se ve středu dohodli na návrhu nové rezoluce, Írán ji ale odmítl jako nelegitimní.

Pokud by nedošlo k pokroku v jednání o plošném regionálním odzbrojení, bude teheránská vláda s velkou pravděpodobností pokračovat v obviňování velmocí z obhajoby izraelských zájmů a arabské režimy se s touto rétorikou ztotožní. Jakýkoliv posun v politice globálního odzbrojování tak bude ještě těžší než dnes.

Další informace:

The Guardian US nuclear talks risk collapse over Middle East plan

Internetové stránky konference OSN o úpravě NPT

    Diskuse (0 příspěvků)