Začal Světový týden respektu k porodu 2010

Saša Uhlová

Česká republika se letos popáté připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu. Je to příležitost, jak se dozvědět velké množství zajímavých informací o tématu, které je navýsost důležité a mediálně stále opomíjené.

Již popáté si Česká republika spolu s ostatními zeměmi připomíná Světový týden respektu k porodu (17. až 23. května). Ústředním tématem letošního týdne jsou porodní bolesti a radosti. Hnutí za aktivní mateřství při této příležitosti organizuje v pražském kině Perštýn informační festival o těhotenství, porodu a šestinedělí Umění porodit. Po celý týden zde bude k vidění interaktivní expozice a doprovodné programy,  ukazující jiné pohledy na téma a seznamující s nejnovějšími trendy v oboru porodnictví.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Ke Světovému týdnu respektu k porodu se připojuje i Unie porodních asistentek (UNIPA). Organizace by ráda přispěla k tomu, aby se respekt k ženě a jejím přáním v průběhu porodu stal běžným jevem v českých zdravotnických zařízeních. Prezidentka UNIPA Ivana Königsmarková připomíná: „Není to lékař nebo porodní asistentka, kdo rodí dítě, své dítě přivádí na svět žena, a porodní asistentka je jen její rádkyní a průvodkyní porodem.“

Unie porodních asistentek připravuje na tento týden několik novinek. Představí nové internetové stránky, na kterých bude poskytovat profesní podporu porodním asistentkám a studentkám tohoto oboru. Zároveň na stránkách unipa.cz otevírá novou on-line poradnu pro rodiče a jejich blízké.

Osobně se lze přijít zeptat porodních asistentek do kina Perštýn v Praze od pondělí do pátku mezi 14 a 19 hodinou, v sobotu pak po celý den. V Brně bude poradna otevřena v Centru pro rodinu a sociální péči na Josefské 1, a to v úterý a v pátek od 16 do 17 hodin. Podrobný program najdete na stránkách respektkporodu.cz (Praha) a aktivnirodicovstvi.cz (Brno).

Co vlastně trápí české porodnice?

Přes výrazné zlepšení posledních desetiletí se ženy stále potýkají s problémy. Tím ústředním je dle poraden nedostatek respektu. Nedostatek respektu k přáním rodících žen, nerespektování rodiny a jejího práva na soukromí. Přání žen jsou přitom většinou podle litery zákona „v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy“, neboť svou jasnější představu o porodu mají dnes téměř výhradně ženy vzdělané.

Zdravotníci často despekt k jiným postupům zdůvodňují tím, že nesou za ženu a dítě zodpovědnost. To ovšem platným právním předpisům neodpovídá. Jedním ze základních pravidel medicínského práva je, že jakýkoliv zákrok může být proveden pouze se souhlasem pacienta a zdravotníci zodpovídají jen za svou práci. Stále větší množství těhotných si vytváří takzvaný porodní plán — jakýsi soupis vlastních představ a přání. Tento postup doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Právnička Kateřina Vítová doplňuje: „Posláním porodního plánu je zlepšit a vhodně zprostředkovat komunikaci o přáních ženy týkajících se porodu. Porodní plán nenahrazuje informovaný souhlas a žena musí být o prováděných zákrocích před jejich provedením poučena a  tyto zákroky mohou být prováděny jen s jejím souhlasem. Pokud si žena v porodním plánu nepřeje provedení určitého zákroku, měli by jí zdravotníci informovat, kdy tento zákrok považují za nezbytný a proč. Pokud však žena zákrok odmítá, je nutno její vůli respektovat.“

Nezdravá rutina není dle odborníků zdaleka jenom problémem zdravotníků, je pevně usídlena i v hlavách mnoha žen — příjemkyň péče. Navzdory doporučení WHO se stále provádí velmi mnoho zbytečných, ba i škodlivých zákroků, a většina rodiček ani neprotestuje. Když si čteme výčet praktik, které právě WHO ve svých doporučeních hodnotí jako „praktiky jednoznačně škodlivé, které by se měly eliminovat”, vidíme de facto seznam zákroků na českých porodních sálech naprosto běžných.

Další informace:

Internetové stránky Světového týdne respektu k porodu

Internetové stránky Hnutí za aktivní mateřství, pořádající organizace

    Diskuse