V Topičově salonu vedou rozhovory s krajinou

Věra Jirousová

Společná výstava malířských prací Zorky Ságlové a fotografií Jana Ságla uvádí novou interpretaci jejich setkání na nevyčerpatelné téma krajina.

V českém moderním umění představuje krajina tradiční nosné téma, jemuž se věnovali mnozí umělci přicházející do Prahy z různých regionů studovat malířství. Ve shodě s nimi se však ocitli i početní tvůrci z metropole, kteří v krajině často nacházejí širší horizont pro zakotvení své výtvarné tvorby.

Malířka a akční umělkyně Zorka Ságlová s fotografem Janem Ságlem tvořili manželský pár; oba pocházeli z Humpolce a oběma se vtiskl navždy do srdce i do paměti drsný půvab krajiny na Vysočině, kde autorka realizovala některé ze svých raných landartových akcí a její muž zde nafotil své první snímky.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se v díle Zorky Ságlové projevuje téma krajiny jako významový rámec spontánních materiálových akcí, např. Seno-sláma ve Špálově galerii, Házení míčů do rybníka Bořín nebo Kladení plín u Sudoměře.

Krajina se však prosazuje v tvorbě autorky i v období normalizace, jak v námětech tapiserií s motivem králíka či Batmana, tak i v sériích obrazů nebo asambláží, které tvořila invenční malbou s technickými šiframi a znaky.

Také ve značné části fotografického díla Jana Ságla hraje téma krajiny podstatnou roli. Objevuje se v jeho rané dokumentární tvorbě, ale zvláště od osmdesátých let, kdy se soustavně zabývá barevnou fotografií v cyklech české krajiny.

Autorovy obrazové knihy Jihočeská krajina a Severozápadní Čechy vyšly v roce 1984, od té doby rovněž spolupracuje s řadou zahraničních časopisů, např. Geo, Zeit Magazín, National Geographic aj., kde publikuje své snímky.

Vedle reportážních cyklů vytvořil Jan Ságl především volné fotografické soubory mnoha krajin západní Evropy zaznamenávající osobité rysy kulturní krajiny např. Bretaně, Normandie, krajů Fuerteventura nebo Camargue a dalších.

Výstava mapuje vřelý vztah obou umělců k mnoha krajům svobodného světa za železnou oponou, které jim poskytovaly nejen motivy a podněty pro jejich vlastní tvorbu, ale také šťastné chvíle azylu, kdy se mohli společně věnovat výtvarné práci a současně provozovat intenzivní arteterapii on the route.

Zorka Ságlová - Jan Ságl / Krajina

kurátorka: Magdalena Juříková

Topičův salon, Národní 9, Praha 1

otevřeno pondělí, čtvrtek, pátek 10 — 17 h.

úterý — středa 10 — 18 hodin

výstava potrvá do 11. června 2010

    Diskuse