Eurostat: Čechů pod hranicí chudoby je už milion

Vratislav Dostál

V České republice žije bezmála milion lidí v chudobě. Česká pobočka Evropské sítě proti chudobě tvrdí, že jim systém sociálních dávek slouží jen k zachování života.

V České republice žije milion lidí v chudobě, tedy pod hranicí životního minima. Údaj vyplývá ze statistiky Eurostatu. Česká republika v rámci Evropského roku proti chudobě na zlepšení situace chudých vyčlenila 12,5 milionu korun na dvanáct projektů.

„Chudoba je u nás teritoriálně rozvrstvená, týká se pouze některých segmentů společnosti a častější je v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti,“ říká viceprezident české pobočky Evropské sítě proti chudobě Karel Schwarz. Chudobou nejvíce trpí invalidé a dlouhodobě nemocní, nezaměstnaní, samoživitelky a senioři.

Lidé žijící pod hranicí chudoby mají nedostatek jídla, nezávadné vody a oblečení. „Chudoba se dá vyjádřit tím, že já jako chudý člověk si nemohu dovolit to běžné, co patří k životu ostatních lidí," říká předsedkyně Evropské sítě proti chudobě ČR Milena Černá.

Nejčastější příčinou chudoby u nás je dluhová past. Podle Karla Schwarze je alarmující nárůst nezvladatelných dluhů jevem v české společnosti novým, avšak o to závažnějším. „Lidé nejdříve nezaplatí třebas pokutu, jejíž výše během let několiknásobně naroste, po čase nejsou schopni splácet úroky z půjček, posléze neplatí už i nájem,“ říká pro Deník Referendum Karel Schwarz.

„Vždycky se dá situace nějak vyřešit. Na druhou stranu některé příběhy jsou tak brutální, že vyřešit je skutečně není jednoduché," uvádí Martin Kovalčík, terénní pracovník organizace Člověk v tísni.

Ti, kterým se to podařilo, nyní předávají své zkušenosti dál. Přispějí jimi ke zpracování celoevropské strategie pro boj proti chudobě pro následující dva roky.

Další informace:

ČT24 Chudobou trpí milion Čechů