Akademici chtějí odvolat Petra Matějů z Grantové agentury

Dušan Radovanovič

Sněm akademiků vyjádřil ostrou nespokojenost s fungováním Grantové agentury ČR. K lepší komunikaci mezi akademiky, politiky a veřejností by měla přispět akce Věda ve společnosti, organizovaná sdružením Věda žije.

Sněm Akademie věd České republiky včera ostře kritizoval způsob fungování Rady pro výzkum a Grantové agentury ČR. Podle akademiků se GA ČR chová k vědcům arogantně a rozdělování grantů provádí neprofesionálně a neprůhledně, což vyvolává vážné pochyby o korektnosti celého systému.

„Špatná úroveň technické přípravy soutěže a laxní přístup GA ČR vedly ke zmatkům a závažným problémům, které připravily navrhovatele i uchazeče o neúměrně velké množství času a znejistily korektnost soutěže,“ konstatoval ve svém úvodním projevu předseda Akademie věd a fyzikální chemik Jiří Drahoš.

Matematik Jiří Rákosník pak přímo vyzval k odstoupení šéfa agentury Petra Matějů, jenž prý funkci nezvládá. Plný sál ho za tento návrh odměnil potleskem. Matějů již v minulosti pobouřil akademiky i univerzity tzv. Bílou knihou, jež měla zkomercionalizovat vysoké školství. Pro odpor valné většiny akademické obce však musel tehdejší ministr Liška jeho vizi reformy terciálního školství zastavit.

Jiří Rákosník kritizoval i Radu pro výzkum vývoj a inovace, která Petra Matějů do čela GA ČR vybrala. Rada při výběrů ze třiceti kandidátů preferovala Matějů, kvůli jeho údajným manažerským schopnostem, podle akademiků ale postrádá odborné předpoklady.

„To jmenování byl skutečně problém, bylo to politické jmenování. Je veřejným tajemství, že do toho tehdy výrazně zasáhl pan Topolánek,“ řekl Deníku Referendum otevřeně zástupce fóra Věda žije Martin Krummholz.

„Nechápu jak je možné, že jedna a táž osoba sedí v několika funkcích, které si jsou nadřazeny. Například právě v Radě pro výzkum, která přitom zásadně ovlivňuje GA ČR. Zde podle nás dochází ke střetu zájmů,“ upozorňuje Krummholz.

S kritikou Rady pro výzkum podpořil svého kolegu i Jiří Drahoš. „Naprostá většina krizových situací, které jsme museli operativně řešit, byla vyvolána stanovisky a postupy vládní Rady pro výzkum,“ zdůraznil předseda Akademie věd.

Ke zlepšení diskuze o budoucnosti vědy a výzkumu a jejím vztahu s politikou i veřejností by zároveň měla přispět panelová diskuze „Věda ve společnosti“, již na sobotu 24. dubna v divadle Archa chystá právě sdružení Věda žije. Vedle akademiků přislíbili účast i zástupci všech parlamentních politických stran včetně Jiřího Havla, stínového ministra školství ČSSD nebo bývalého ministra školství Ondřeje Lišky (SZ).

„Současné problémy vědy podle našeho názoru vychází především ze série nedorozumění mezi akademickou obcí a politiky. Sobotní akce by měla tuto komunikaci vylepšit a zároveň umožnit diskuzi o roli vzdělávání a vědy ve společnosti,“ zve na konferenci Martin Krummholz.