Ptáci přestávají migrovat, je za tím změna klimatu?

Roman Bureš

Globální klimatické změny ovlivňují vzorce chování a migrace stěhovavých ptáků. Ornitologové odhadují, že na dvacet miliard jich změnilo své migrační plány. Někteří odlétají pouze na kratší vzdálenosti, jiní neodlétají vůbec.

Globální klimatické změny podle ornitologů ovlivňují chování stěhovavých ptáků. Přední španělský ornitolog Miguel Ferrer na nedávné konferenci prohlásil, že skoro dvacet miliard stěhovavých ptáků změnilo v posledních desetiletích své migrační zvyklosti. Vědci se domnívají, že hlavním důvodem změny chování stěhovavého ptactva je snaha adaptovat se na změny klimatu a životního prostředí.

Španělští ornitologové pozorují změny v migračním chování na populaci bílých čápů. Ti místo toho, aby na zimu jako obvykle odlétli do teplejších oblastí, zůstali ve svých letních stanovištích. Ferrer tvrdí, že „ptáci, kteří migrovali na delší vzdálenosti, létají nyní pouze na kratší vzdálenosti, ti, kteří migrovali na kratší vzdálenosti, přestávají migrovat úplně.“

„Tyto změny mají efekt na skoro všechny aspekty ptačího života, od plození mláďat po jejich genetickou různorodost, která pak dále ovlivňuje další organismy v potravním řetězci. Je to velká změna ptačího chování, ke které je nutí zvyšující se teploty,“ řekl Ferrer, který pracuje ve španělském Národním parku Doňana.

„Klimatické změny i zásahy do životního prostředí nutí stěhovavé ptáky adaptovat se na nové podmínky extrémně rychle,“ řekl Ian Newton, člen britské akademie věd. Ptactvo se nyní musí přizpůsobovat mnohem rychleji, než tomu bylo v minulosti. Hrozí tak, že celý proces adaptace bude neúspěšný, míní Newton.

Francisco Pulido z univerzity Complutense v Madridu dokázal, že změny v migračních vzorcích stěhovavých ptáků jsou dané geneticky. Stejně tak jsou zdokumentovány změny velikosti křídel a tvarů zobáků.

Všechny tyto důkazy nasvědčují tomu, že ptáci se snaží zrychlenou evolucí adaptovat na stále rychleji se měnící klimatické a environmentální podmínky. Podle vědců je to pouze začátek mnohem radikálnějších změn v ptačím chování, které budou v budoucnu následovat.

Další informace:

CommonDreams Is This the End of Migration?