O propojení lidského a přírodního

Michal Šindelář

Hledání společných zásad fungování mezi společností a přírodou se ve své vědecké kariéře zabývá maďarský profesor Peter Csermely. O výsledky své práce se přijel podělit do Brna.

Tento pátek na brněnskou univerzitu zavítal uznávaný maďarský profesor Peter Csermely. Původním polem jeho zájmu je biochemie, v níž našel inspiraci přesahující jeho vědecký obor. Vzorce vztahů a závislostí mezi specifickými proteiny se mu dařilo úspěšně aplikovat i mimo pole biochemie, jeho poslední překonávání hranic poznání vyvrcholilo v uplatnění teorie sítí na společenské jevy. Desítky zvědavých studentů a akademiků si přišly vyslechnout na jeho brněnskou premiéru přednášku na téma "Jak nám teorie sítí pomáhá překonat krize a žít tvořivý a úspěšný život".

Prof. Csermely přináší principy odpozorované zpod výkonných mikroskopů a moderních laboratoří do sociálních věd. Pomocí teorie sítí popisuje například proč někteří lidé dokáží na světové finanční krizi vydělat a proč naopak tato krize zná také hojné počty poražených. Největší výhodu profesor Csermely spatřuje v použití významově nezatíženého jazyka sítí, který lze volně použít napříč vědeckými obory. Sítě umožňují spojit lidské poznání a vyhnout se tak bariérám, které spočívají v uvěznění v předem určených významech slov a vět.