Přehodit výhybku

Radovan Bartošek

Přestože je parní lokomotiva krásný stroj, který hrál důležitou úlohu při vzniku industriální civilizace, dnes patří minulosti. Stejně jako uhelná energetika, která je neekonomická, překonaná a škodí životnímu prostředí.

Kdo by nemiloval parní lokomotivy! Majestátní stroje, připomínky prvních krůčků industriální civilizace, ze které se zrodil náš svět. Bez parní lokomotivy by neexistovaly Spojené státy v té podobě, v jaké je známe dnes. Neexistovalo by ani britské impérium. Nemohla by přijít průmyslová revoluce. Byla to parní lokomotiva a železnice, co v roce 1914 zastavilo Němce před Paříží. Kdyby mělo ve stejném roce lepší železnice Rakousko-Uhersko, možná bychom měli dodnes císařpána. Nemluvě o Rusku a transsibiřské magistrále.

Parní lokomotiva a schopnost ji zkonstruovat a provozovat byla známkou technické vyspělosti země. Nejen pro náš národ byla tedy i zdrojem hrdosti z vlastní práce. Parní lokomotiva je fantastický stroj.

Přesto dnes můžeme parní lokomotivu najít už jen v muzeu. Na trati se prohání už jen jako kuriozita při Dni dětí. Komerčně nikdo parní lokomotivy neprovozuje. Když se volá po modernizaci železnice, nikoho nenapadne zprovoznit parní lokomotivy. Navzdory všem svým nepochybným zásluhám o moderní svět totiž parní lokomotiva zastarala.

Navzdory všem nepochybným zásluhám o moderní svět parní lokomotiva zastarala. A fosilní energetika je dnešní parní lokomotivou. Foto PxHere

Její provoz je neekonomický, provozně náročný a samozřejmě neekologický. Nejde jen o imaginární a nikým nevolený oxid uhličitý, ale o popílek, saze a oxidy síry. Navíc je hlučná.

Komerční provoz parní lokomotivy zkrátka nedává smysl a nemá žádnou perspektivu. Parní lokomotivě je dobře v muzeu. Tam je její zasloužené místo. Kdyby se zítra České dráhy rozhodly vrátit parní lokomotivy do běžného provozu, právem bychom si klepali na čelo.

Pokud by dráhy na svém bizarním nápadu trvaly, zřejmě by bylo na místě proti jejich politice protestovat. Protože by to bylo naše zdraví, které by provoz parních lokomotiv ničil, a naše peníze, které by místo modernizace železnice a rozvoje infrastruktury platily ztrátový a zbytečný provoz parního stroje. Od veřejné dopravy očekáváme rychlost, bezpečnost, dostupnost a rozumnou ekonomičnost provozu. Tedy něco, co by nám při požadavcích roku 2018 parní lokomotivy nemohly dát.

Lidé, kteří by proti komerčnímu provozu parních lokomotiv nenásilně a symbolicky protestovali, by jednali zcela legitimně. Dávalo by smysl je v jejich protestu podpořit, bylo by to v zájmu všech, i těch, kteří vlakem necestují. Politický režim, který by tyto lidi za jejich protest perzekuoval, by nebyl jen nemravný, byl by i neskonale hloupý.

Fosilní energetika je naší dnešní „parní lokomotivou“. Její další „provoz“ a rozvoj nedává smysl. Je absurdní, neekonomický a překonaný. Ohrožuje světové klima a tím i naše přežití a činí nás závislými na těch nejodpornějších režimech. Přesto ty, kteří ve středu proti další těžbě uhlí nenásilně protestovali, zavírá nynější systém do kriminálu. Musím to považovat za důkaz jeho nemravnosti a neskonalé hlouposti.