Česká zvláštnost: normální děti ve zvláštních školách

Jan Miessler

Kvůli naplnění kapacity braly praktické školy protizákonně i zdravé děti. Nyní jim v krajním případě hrozí i zrušení.

Třicet čtyři zvláštních škol vzdělávalo děti, které ve skutečnosti nebyly zvláštní, jako kdyby zvláštní byly. Nyní jim hrozí pokuty a zrušení, porušily totiž zákon a neoprávněně dostávaly o polovinu vyšší dotace na žáky, kteří měli správně sedět v běžných třídách.

Inspektoři přišli na 110 takových dětí, přičemž více než čtvrtina z nich byla romských. O zařazení dalších 171 žáků má navíc inspekce pochybnosti. Inspektoři vyčíslili, že školy tímto způsobem ošidily rozpočet o dva a čtvrt milionu korun. Obyčejné základní školy dostávají na žáka 41 tisíc korun ročně, na postižené žáky ve speciálním programu je dotace asi o 20 tisíc korun vyšší.

„V řadě případů převažoval zájem školy naplnit kapacitu v rozporu s oprávněným zájmem integrace žáka do běžného proudu vzdělávání," citovala ČTK zprávu inspekce. Dítě sice před nástupem do praktické školy musí absolvovat pedagogicko-psychologické vyšetření, specializovaná centra, která tato vyšetření provádějí, jsou však často napojena na praktické školy, kterým žáky „dodávají".

Ve skutečnosti ale centra posílají do zvláštních škol děti, které jsou pouze sociálně zanedbané a které by za příznivých okolností běžnou docházku zvládly. To se často týká právě romských dětí, které jsou v mnohem větším nebezpečí, že se i bez mentálního postižení do zvláštní školy dostanou. Za vysoký podíl romských dětí v praktických školách je Česká republika kritizována také ze zahraničí.

Provinilé školy budou nyní muset zjištění inspektorů vysvětlit a problematickou situaci napravit. Pokud to neučiní, hrozí jim pokuta nebo výmaz z rejstříku škol — tedy vlastně likvidace.

Podle zjištění České školní inspekce u téměř třetiny z celkem šesnácti tisíc dětí umístěných v tzv. praktických (dříve zvláštních) školách nebyla diagnostikována potřeba speciálního vzdělávání. Tato potřeba je přitom podmínkou, aby děti mohly školu navštěvovat.

Další informace:

ČTK Školy učily zdravé děti jako mentálně postižené