Obamova vláda zamezí těžařům v odstřelování vrcholů hor

Anna Sedláčková

Dvěma návrhy týkajícími se ochrany životního prostředí si včera prezident Barack Obama vylepšil reputaci u amerických ekologů. Vláda chce zamezit těžbě uhlí odstřelováním vrcholů hor a omezit emise oxidu uhličitého u automobilů.

Jedno z nejničivějších těžebních odvětví — těžba odstřelováním vrcholku hory — by se ve Spojených státech mohlo už brzy přestat využívat. Vláda amerického prezidenta Baracka Obamy ve čtvrtek představila návrh nových směrnic v oblasti ochrany životního prostředí, které tento typ důlních prací prakticky znemožňují.

Razantně zpřísnit pravidla odstřelování vrcholů hor se Obamův kabinet rozhodnul pouhý den poté, co povolil rozšíření těžby ropy u amerického pobřeží. Ekologické organizace krok Bílého domu přivítaly a označily za statečný čin.

Nová pravidla těžebním společnostem de facto znemožňují využívat destruktivní metodu, při které z vrcholů hor odstřelují desítky metrů kamene, aby se dostaly k malým, leč cenným ložiskům uhlí. Jenom v Appalačském pohoří zasypal odpad z těžby už více než tři tisíce kilometrů vodních toků, píše pro deník Guardian Suzanne Goldenbergová.

Právě na ochranu vody se americká vláda v nové regulaci zaměřila. Nové směrnice stanovují limity elektrické vodivosti říček v blízkosti dolů, která značí přítomnost škodlivin. Toky o vodivosti vyšší než 500 mikrosiemens na centimetr jsou podle vědců z Agentury pro ochranu životního prostředí nenapravitelně poškozené.

„Cílem nových směrnic není ukončit těžbu uhlí, i když chránit kvalitu vody, a plnit tak normy, nebude pro těžební společnosti snadné,“ připustila ředitelka Agentury pro ochranu životního prostředí Lisa Jacksonová. Směrnice se budou týkat všech nových těžebních návrhů. Jenom v Appalačském pohoří ochrání dle odhadů vlády až pětadevadesát procent vodního života.

Administrativa Baracka Obamy ve čtvrtek rovněž představila nařízení, které u automobilů stanovuje limit emisí oxidu uhličitého. Podle oficiálního komentáře má opatření zlepšit kvalitu ovzduší a snížit náklady na pohonné hmoty. V praxi musejí výrobci motorových vozidel snížit do roku 2013 emise skleníkových plynů u nově vyráběných aut  o téměř třicet procent.

„Toto pravidlo posílí naši ekonomiku a zajistí, aby domácí výrobci vozidel investovaly do nejnovějších technologií, které sníží znečištění a zlepší světovou konkurenceschopnost amerických automobilů,“ uvedla Danielle Fugereová z ekologické organizace Přátelé země.

Další informace:

Guardian New regulations will put an end to mountaintop mining

Tisková zpráva Friends of the Earth