Praha na zimu zvyšuje počet ubytoven pro lidi bez domova. Systémové řešení chybí

Petra Dvořáková

Hlavní město otevře bezplatné zimní noclehárny. Celkově bude letos v Praze k dispozici dvanáct set míst. Problémem však zůstává chybějící systémové řešení bezdomovectví jako takového a politická vůle daný stav změnit.

Praha jako každý rok otevře bezplatné zimní noclehárny pro lidi bez domova. Díky nové noclehárně v Michli se stávající ubytovací kapacity rozšíří o sto padesát míst a dohromady jich bude v celém městě k dispozici asi dvanáct set. „Prognóza na zimu se jeví dramatičtěji než v minulých letech,“ řekl na tiskové konferenci při představení systému zimních opatření radní pro sociální politiku Daniel Hodek (ČSSD). Přestože během loňské zimy zemřelo v Praze na následky podchlazení minimálně dvacet lidí bez domova, městu stále chybí systémové řešení bezdomovectví.

„Hlavní město dělá něco, co bych nazval ambulantním řešením situace lidí na ulici v ohrožení života. Velmi málo se však zabývá prevencí bezdomovectví. A pro řešení dlouhodobé situace bezdomovců nedělá vůbec nic. Je koneckonců společensky přijatelné zachránit někoho na den, dva před smrtí. Ale je politicky náročnější vyřešit situaci lidí bez domova důsledně. Považuji to tak trochu za alibismus,“ řekl Deníku Referendum pražský zastupitel a bývalý náměstek primátorky Matěj Stropnický (Zelení).

Systém zimních opatření pro lidi bez přístřeší koordinuje již třetím rokem Centrum sociálních služeb ve spolupráci s Armádou spásy, Nadějí a Arcidiecézní charitou. Stejně jako v minulých letech Praha od začátku prosince spustí centrální dispečink, který propojí Centrum sociálních služeb s dalšími neziskovými organizacemi, nemocnicemi, dopravním podnikem a policisty. Město rovněž zmírní stávající podmínky pro přístup na ubytovny. Přes zimu nebude například požadovat, aby zájemci o nocleh prokazovali, že nepožili alkohol.

Celkově Praha letos počítá se třemi dočasnými zimními noclehárnami — dvěma v Michli a jednou ve Vackově. Nadále budou k dispozici i ubytovny, které jsou provozovány různými organizacemi po celý rok, a lůžka na lodi Hermes. Město rovněž plánuje, že v případně vyčerpání volných míst na všech ubytovnách, zruší stávající dvacetikorunový poplatek za přespání na zmíněné lodi Hermes a otevře i přes noc obvykle uzavřená nízkoprahová denní centra.

Není jisté, že se pro každého najde lůžko

„Není jisté, že se pro každého najde lůžko. Každý ale bude mít možnost přespat v teple a získat primární pomoc,“ řekl na tiskové konferenci radní Hodek. V Praze podle údajů z roku 2013 žije téměř pět tisíc lidí bez domova. Do tohoto počtu jsou však zahrnuti i lidé z ubytoven a azylových domů, takzvaných viditelných bezdomovců se po pražských ulicích pohybuje zhruba patnáct set.

„V žádném případě se do zařízení nikdy nepodaří dostat všechny potřebné. Měla by se vytipovat místa, kde se lidé bez přístřeší zdržují, a ta by měli obcházet terénní pracovníci,“ upozornil Deník Referendum předseda české pobočky Social Watch Tomáš Tožička. Terénních pracovníků se však městu nedostává. Pražské ulice bude v zimě přes den obcházet pouze jeden tým terénních pracovníků, v noci dva. „Spíše než peníze jsou problémem nedostatečné lidské zdroje,“ řekl Deníku Referendum radní Hodek.

Zástupci Centra sociálních služeb rovněž upozornili na skutečnost, že mnozí lidé do ubytoven či nocleháren nechodí. Důvody se různí. Někteří nechtějí opustit svého psa. Jiným jakožto samotářům vadí komunitní podstata center a podobných zařízení. Jiní se obávají, že by mohli přijít o místo, kde venku obvykle přespávají.

Tožička se dále domnívá, že stávající přístup k problematice bezdomovectví se nedokázal vymanit z represivního modelu. „Stále se hovoří o zajišťování pořádku, ale ti lidé jsou v noclehárnách, nejsou ve vězení. Problémem je přeučovací charakter těchto zařízení. Ostatním lidem také ostatně neříkáme, kdy mohou pít, kdy si mohou zapálit. Je hrozná ostuda, že situaci lidí bez domova stále řešíme tímto způsobem,“ uzavřel Tožička s tím, že cílem obvykle ani není pomoci lidem z nouze, ale pouze zajistit, aby nezemřeli na ulici.