Na plzeňských právech začalo odebírání titulů

Jan Miessler

Plzni mají pomoci kolegové z Prahy, Brna a Olomouce. Předpokládané skóre: čtrnáct velkých doktorátů, kolem stovky malých, čtyřiačtyřicet magistrů a devět bakalářů.

Po několika měsících spletité aféry na plzeňských právech se zřejmě konečně začnou odebírat neoprávněně získané tituly. Začne to šesti návrhy na odebrání velkého doktorátu Ph.D., následovat budou malé doktoráty JUDr. a bakalářské a magisterské tituly. S odebíráním mají plzeňské univerzitě pomoci kolegové z dalších právnických fakult, k odhalení plagiátů pak antiplagiátorský systém Masarykovy univerzity.

V případě titulů bylo vytipováno 14 problematických případů, u šesti závažnějších se bude odebírat titul, u osmi dalších pak bude Plzeň konzultovat s děkany práv v Praze, Brně a Olomouci, které požádala o pomoc.

„Zda by byli ochotni pověřit své experty a ti si dizertační práce prostudovali a podali k nim stanoviska. Pokud je shledají bez problémů, nebude zahájeno správní řízení," citovala ČTK šéfa plzeňské ODS a děkana na plzeňských právech Jiřího Pospíšila.

Pro další postup na odebírání titulů už mají v Plzni vypracovaný harmonogram: do 15. dubna přijde na řadu 9 vytipovaných bakalářů a o měsíc později 44 podezřelých magistrů.

Asi stovku rigorózních prací, za které se rozdávaly tituly JUDr., pak hodlá vedení fakulty nechat prohnat antiplagiátorským systémem, vyvinutým brněnskou Masarykovou univerzitou. „U rigoróz, u nichž jsou neúplné doklady, nedochovaly se protokoly a podobně, počítáme také s předáním etické komisi. Asi 70 lidí, u nichž nám chybí rigorózní práce, vyzveme k jejímu doplnění do naší knihovny," uvedl Pospíšil.

Odebírání titulů nicméně nebude probíhat automaticky, nositelé podezřelých titulů budou mít možnost se v rámci správního řízení k záležitosti vyjádřit. Konečné rozhodnutí však bude na rektorovi Josefu Průšovi. Proti tomu bude možné se odvolat pouze soudně.

Další informace:

ČTK/Lidovky.cz Práva v Plzni podají první návrhy na odebrání titulů Ph.D