i-literatura už jedině za poplatek

Jakub Vaníček

Portál iliteratura.cz se za osm let stal vyhledávaným zdrojem informací o literatuře. Protože byl vyřazen z grantového řízení ministerstva kultury, bude se nově za jeho služby platit.

Portál www.iliteratura.cz je koncipován jako internetový literární časopis zaměřený na českou i světovou literaturu. Od roku 2002, kdy byl založen, se za přístup na jeho stránky neplatilo — díky tomu se postupně stal hojně využívaným. Během osmi let provozu obsáhl rozsáhlý archiv článků a etabloval se i jako zdroj aktuálního zpravodajství v oblasti literatury.

Návštěvnost portálu se průměrně pohybovala kolem 1500 přístupů denně (přístup z jednoho počítače) a cca 100 000 načtených stránek měsíčně (celkový počet otevřených stránek).

Portál iliteratura.cz se rozhodl k zásadnímu kroku zpoplatnění svých služeb, neboť byl po osmi letech své existence vyřazen z grantového řízení Ministerstva kultury ČR a ocitl se tak bez hlavního zdroje financování. Za denní přístup zaplatí čtenář od dubna 10 Kč, za měsíční 50 Kč.

Podle šéfredaktorky portálu Jovanky Šotolové je to způsob, jak fungující literární portál postavit na vlastní nohy, ale přitom zachovat jeho povahu nekomerčního a nezávislého kulturního projektu.

Šotolová uvedla: „Zpoplatněním článků reagujeme na tíživou finanční situaci, která ohrožuje naši existenci. Portál iliteratura.cz dbá o udržení kvality a musíme ho prezentovat jako projekt, který kromě nadšení autorů vyžaduje i vzdělání v oboru, zkušenosti a čas. Doufáme, že nás odborná veřejnost i naši čtenáři pochopí. Zároveň se tímto krokem snažíme vyvolat debatu o systému grantových výběrových řízení v naší zemi a o cestě, kterou se díky podobným nezdůvodněným rozhodnutím ubírá česká kultura.“

Důvod, proč ministerstvo vyřadilo portál iliteratura.cz z grantového řízení, se nepodařilo zjistit. „Ministerstvo kultury ČR má ve stanovách, že podrobnosti rozhodnutí nesděluje. Zodpovědný referent MK na oficiální dotaz odpověděl, že o důvodech rozhodnutí nic neví (ačkoli by měl být zasedání komise přítomen) a že ho to zaskočilo," řekla Jovanka Šotolová.