Ministerstvo práce podpoří domácí hospice a duševně nemocné

Petra Dvořáková

Péče o nevyléčitelně nemocné stejně jako o duševně nemocné u nás podle odborníků stále ve srovnání se západem zaostává. Ministerstvo práce chce nyní oba sektory podpořit sto miliony korun.

Rozvoj domácí paliativní péče a také péče o duševně nemocné podpoří ministerstvo práce a sociálních věcí sto miliony korun z evropských fondů. Výzva z Operačního programu zaměstnanost umožňuje pražským žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun. O podporu mohou žádat neziskové organizace, městské části hlavního města Prahy nebo poskytovatelé sociálních služeb včetně poskytovatelů domácí hospicové péče.

„Lidé, kteří se obětavě starají o své nemocné blízké, si pomoc jednoznačně zaslouží,“ uvedla k vyhlášení výzvy ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). „Při nastavování podmínek výzvy jsme vycházeli z průzkumu mezi jednotlivými městskými částmi a neziskovými organizacemi, který mapoval aktuální situaci a poptávku po těchto službách, aby byla pomoc skutečně adresná,“ doplnila.

Peníze lze získat například na zapojení většího počtu peer-konzultantů, tedy lidí, kteří mají osobní zkušenost s nemocí. Ti tak pro ostatní podobně postižené představují inspiraci a povzbuzení, že navzdory handicapu je možné začlenit se do společnosti. Podpora může být poskytnuta i rodinám, které se starají o děti s poruchou autistického spektra. Dotaci lze poskytnout například na odlehčovací služby či osobní asistenci.

V oblasti domácí paliativní péče bude ministerstvo podporovat zvýšení informovanosti mezi pečujícími — například sdílení zkušeností. Žádat bude ale možné i na aktivity, jako je nácvik odborných technik nebo pomoc s péčí o domácnost. Paliativní péče je poskytována pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání a zároveň zachovat pacientovu důstojnost.

Žádosti o finanční podporu je možné podávat od 19. září do 30. října. Na základě poznatků z podaných projektových žádostí se na podzim začne připravovat obdobná výzva pro žadatele mimo hlavní město, aby byla efektivita vynaložených prostředků co největší. Výzva bude vyhlášena zřejmě v první polovině roku 2018.

Péče doma je levnější než v nemocnici

Možnosti v oblasti paliativní péče a domácích hospiců pro nevyléčitelně nemocné lidi, kteří chtějí zůstat doma se svými blízkými, jsou v České republice dlouhodobě kritizovány jako nedostatečné. Poptávka ze strany pacientů přitom neustále roste. Podle průzkumu agentury STEM/MARK si přejí umírat doma až čtyři pětiny lidí. Mobilních hospiců však u nás zatím funguje málo, například paliativní péči umírajícím dětem a jejich rodinám nabízejí pouze tři instituce, a to v Praze, Brně a Ostravě. Tento typ péče v současnosti nehradí zdravotní pojištění, takže organizace, které ji poskytují, se musejí spoléhat na granty, dotace a dary. To by se mělo změnit nejpozději od roku 2018, kdy má začít pokrývat domácí péči o umírající právě zdravotní pojištění. Ministerstvo zdravotnictví se tak rozhodlo vloni na základě pilotního programu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který mimo jiné prokázal, že péče mobilních hospiců vychází o tři sta korun denně levněji než péče v nemocnici.

„K rozvoji možností péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty dochází, byť pozvolna a zdlouhavě. První mobilní hospice vznikaly před patnácti lety a k úhradám a plošnému pokrytí se dostáváme až nyní. Jako další příklad dobré praxe lze jmenovat kraj Vysočina, který 20. června jednomyslně schválil koncepci rozvoje paliativní péče v tomto kraji," komentovala pro Deník Referendum Irena Závadová z mobilního hospice Cesta domů.

Také Pavel Říčan z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví úmysl ministerstva podpořit péči o duševně nemocné vítá. Dodává však, že je potřeba nejenom poskytnout finanční podporu, ale celkově změnit strukturu péče o duševní zdraví. „Systém je u nás“ podle Říčana „ve srovnání se západem stále zastaralý a podfinancovaný. Nedostatečná je u nás komunitní péče i terénní podpora, často chybí i lůžkové kapacity."