Němečtí vědci: změny klimatu druhovou rozmanitost spíše sníží

Petr Salamon

Podle většiny scénářů budoucího vývoje klimatu se biodiverzita v rostlinné říši sníží o několik procent. Nejvíce postiženy mají být oblasti savan a tropických pralesů, tedy rozvojové státy.

Změny klimatu mohou do konce století snížit biodiverzitu v rostlinné říši až o devět procent. Tento jev nejvíce pocítí rozvojové státy, které mají na oteplování nejmenší vliv. Vyplývá to z nedávno publikované zprávy německých biologů.

V rámci studie byly využity informace Mezivládního klimatologického panelu OSN spolu s údaji o pravděpodobném druhovém bohatství. Přesný počet rostliných druhů není lidstvu doposud znám. Vědci z Rýnské univerzity Bedřicha Viléma v Bonnu vzali do úvahy osmnáct alternativních vývojových scénářů.

Jak připomíná AFP, zjištění německých biologů je do značné míry přelomové. Dosud se totiž povšechně soudilo, že díky stoupajícím teplotám bude druhů spíše přibývat.

Pokud by globální teplota vzrostla jen o 1,8 stupňů Celsia, zvýšilo by se druhové bohatství o 0,3 procenta. Pokud by ale globální teploty stouply o čtyři stupně Celsia, poklesla by biodiverzita o 9,4 procent, vybírá z materiálu AFP.

Pokles druhového bohatství by ovlivnil jednotlivé oblasti planety různě. Například v nejsevernějších částech Ameriky, Evropy a Asie by roztály věčně zmrzlé půdy a staly by se obdělávatelnými. Ale na pouštích, v savanách a v tropických lesích by mnoho druhů zahynulo kvůli nedostatku vody. Nejzranitelnější by byl amazonský prales.

Odolné druhy rostlin by se mohly rozšířit na úkor těch, které jsou citlivější na podmínky. Ty by pak mohly vyhynout. „Modely indikují značný pokles druhů v mnoha tropických a subtropických oblastech,“ uvedli podle AFP výzkumníci vedení Janem Henningem Sommerem z univerzity v Bonnu.

Další informace:

AFP Poor nations 'most at risk' from plant loss