Závadná voda způsobí ročně více úmrtí než veškeré násilí

Petr Salamon

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun upozornil na problém zdravotně závadné vody, kvůli kterému každým rokem umře mnoho lidí. Přístup k vodě má stále více lidí, ale její čistota kolísá.

Zdravotně závadná voda má na svědomí úmrtí mnohem více lidí než všechny formy násilí dohromady, uvedl v pondělí generální tajemník OSN Pan Ki-mun při příležitosti Mezinárodního dne vody. Ten byl pro letošní rok věnován zdravotní kvalitě světové vody.

Průměrně dva miliony tun splašků a průmyslových a zemědělských odpadů se do vody dostanou za jeden den. A každých dvacet vteřin umře na světě jedno dítě v důsledku nemocí spojených s pitím závadných tekutin.

Podle Světové zdravotnické organizace umře každým rokem kvůli nedostatečnému hygienickému zpracování kapalin určených k pití půl druhého milionu dětí ve věku do pěti let. Nejzávažnějšími onemocněními jsou cholera, tyfus a dětský průjem.

„Tato úmrtí jsou urážkou lidství a podkopávají úsilí mnoha zemí o rozvoj,“ řekl Ki-mun. „Rostoucí světová populace potřebuje vodu k výrobě jídla i energie a ve zvyšující se míře o její zásoby soutěží s přírodou. Na vodě jsou závislé ekosystémy a na jejich službách jsme zase závislí my.“

Včera se sešli zástupci členských států OSN v New Yorku, kde debatovali v rámci konference Mezinárodní dekády „Životadárné tekutiny“ 2005-2015. Součástí panelů byla také diskuse o Rozvojových cílech milénia, agendě, jejímž cílem je zmírnění světové chudoby. „Přístup k čistým tekutinám je nezbytný pro vyřešení chudoby,“ uvedla náměstkyně generálního tajemníka Spojených národů Asha-Rose Migirová.

Aktuálně společně vydaná zpráva Světové zdravotnické organizace a organizace UNICEF uvádí, že sedmaosmdesát procent světové populace, tedy 5,9 miliard lidí, má přístup k dostatečným vodním zdrojům. V tomto bodě se tedy svět přibližuje splnění rozvojových cílů tisíciletí.

Zároveň ale devětatřicet procent světové populace nemá přístup k infrastruktuře pro dostatečné hygienické zpracování tekutin. Proto mezinárodní společenství asi nestihne splnit jiný závazek z Rozvojových cílů milénia, kterým je dostatečné rozšíření hygieny k jedné miliardě dalších lidí do roku 2015.

OSN připravuje na podzim tematickou konferenci vrcholných představitelů světové politiky o vodě a hygieně. Pan Ki-mun vyzval státy, aby na summitu domluvily zrychlení akcí v této oblasti. Neschopnost splnit rozvojové cíle tisíciletí by podle něj bylo „nepřijatelným selháním, morálně i prakticky.“

Podle zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mohou dobré řešení poskytnout nízkonákladové technologie čištění tekutin. Investice v této oblasti ve výši dvaceti milionů dolarů může vyřešit problémy až stovky rodin po celém světě. Podle jiné studie UNEP by dokonce některé látky, které znečistily světové vody, mohly sloužit jako hnojivo v zemědělství, případně by se z nich dalo vyrábět palivo.

Mezinárodní den vody vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1993 na dvaadvacátého března. Od té doby se svátek věnoval každým rokem odlišnému aspektu vodní udržitelnosti.

Další informace:

Common dreams Unclean Water Claims More Lives Than War

    advertisment
    advertisment