Vyšla antologie nejstarší anglické poezie a prózy

Jakub Vaníček

Poprvé v českém překladu vyšla po mnohaletém úsilí týmu překladatelů rozsáhlá antologie staré anglické literatury, která zahrnuje básnické skladby, prózu i právní texty. Podává podrobný obraz tehdejší literární kultury.

Jako jednadevadesátý svazek edice Delfín vyšla v nakladatelství Triáda antologie nejstarší anglické poezie a prózy nazvaná Jako když dvoranou proletí pták. Vybrané texty vytvářejí ucelený obraz literatury Anglosasů od nejranějších písemných památek začátku 8. století po poslední příležitostné básně sklonku jedenáctého století — v českém jazyce jde o první výbor svého druhu.

Čtenář má možnost nahlédnout k samým kořenům evropské literatury. V anotaci se můžeme dočíst, že epochu, z níž texty pocházejí, „charakterizuje směřování od předkřesťanských, kmenových a všegermánských východisek, nacházejících výraz téměř výhradně v ústní slovesnosti, ke křesťanskému anglickému státu s pevnou správní a církevní strukturou, v jejímž rámci vzniklo nejrozsáhlejší i žánrově nejpestřejší písemnictví evropského raného středověku.“

Editorem a autorem přemluvy výboru je pražský anglista Jan Čermák (*1962), zabývající se především literaturou anglického středověku. Čermák překládá také z moderní, staré a střední angličtiny a z finštiny. Na překladech a komentářích k jednotlivým textům spolupracovala celá řada spolupracovníků: Michal Bareš, Jan Bičovský, Jan Čermák, Mariana Housková, Tereza Giannitsadi, Hana Maxová-Sellnerová a další. Jejich práce je výsledkem několikaletého úsilí.

Pokud jde o poezii, jsou v knize zastoupeny všechny tehdejší významné skladby a žánry s výjimkou rozsáhlých náboženských eposů — hrdinské písně a zlomky (Boj na Finnově hradě, Waldere, Bitva u Maldonu, Wídsíð, Déor), elegické básně (Námořník, Poutník, Wulf a Éadwacer, Ženin nářek, Manželův vzkaz, Zříceniny), náboženská a alegorická poezie (Cædmonův Hymnus, Sen o Kříži, Píseň umírajícího Bedy, Exodus, Fénix, Velryba, Júdit, Duše a tělo...), kouzla, hádanky a gnómická poezie (Runová báseň, Mudrosloví, Osudy lidí) i příležitostné básně (Bitva u Brunanburhu, Durham).

Výběr prózy se soustředí zvláště na texty vzniklé za kulturní reformy Alfréda Velikého (Anglosaská kronika aj.), na texty benediktinské reformy přelomu 10. a 11. století (zejména výběr z kázání Ælfrícových a Wulfstánových), na právní písemnictví (reprezentativní výběr ze zákoníků) a texty medicínské povahy (ranhojičské recepty apod.).

Jako když dvoranou proletí pták. Uspořádal a připravil Jan Čermák. Triáda, Praha 2009. 679 stran.