Sociální antropolog píše o „spokojenosti“

Jakub Vaníček

Jsme spokojení? Na tuto jednoduchou otázku odpovídá u nás často překládaný antropolog Thomas Hylland Erikson.

V brněnském nakladatelství Doplněk vyšla kniha norského sociálního antropologa Thomase Hyllanda Eriksena (*1962). Jde již o čtvrtou Eriksonovu knihu, která byla přeložena do češtiny.

První titul nazvaný Tyranie okamžiku (Doplněk 2005) můžeme chápat jako polemiku s tvrzením, že moderní a stále progresivnější technologie šetří člověku jeho drahocenný čas. Skutečnost je podle Eriksena opačná: moderní člověk žije každým dnem rychleji a zvyšující se tempo způsobuje neklid, prázdnotu a pocit vykořeněnosti.

Tématem aktuálně vydané knihy Syndrom velkého vlka: Hledání štěstí ve společnosti nadbytku je „spokojenost“. V anotaci můžeme číst: „My, příslušníci globální střední třídy, máme v podstatě ráj na zemi: dožíváme se vyššího věku než kdokoli před námi, méně pracujeme a jsme zdravější než předchozí generace. Dopřáváme si kvalitní a chutnou stravu, posloucháme hudbu, která se nám líbí, nabízí se nám nepřeberný výběr literatury... Přesto však nejsme spokojeni. Vědecké studie ukazují, že životní spokojenost od 50. let minulého století poněkud poklesla. Nadbytek nám nepřináší štěstí; zdá se, že šťastný život nám uniká stejně jako v dobách chudoby a nedostatku.“

V češtině dále vyšel Eriksenův úvod do sociální a kulturní antropologie (Sociální a kulturní antropologie. Portál 2008) a sborník esejů věnovaný tématům etnicity, nacionalismu ad. (Antropologie multikulturních společností — Rozumět identitě. Triton 2007).

Thomas Hylland Eriksen: Syndrom velkého vlka: Hledání štěstí ve společnosti nadbytku. Doplněk. Brno 2010.