Městské části odmítají plán vybudovat překladiště v pražských Malešicích

Vratislav Dostál

Proti plánu rakouského developera, který v pražských Malešicích plánuje postavit kontejnerové překladiště, protestují všechny tři dotčené městské části. Praha 10, 9 a 14 se proto na pražský magistrát obrátily s připomínkami.

Veřejnost i zástupci městských částí Prahy 10, 9 a 14 odmítají plán rakouského developera, který spočívá ve výstavbě kontejnerového překladiště. Místním radnicím vadí, že by překladiště vzniklo v těsné blízkosti obydlených lokalit. Na pražský magistrát se proto obrátily s připomínkami.

Záměr vybudovat v Malešicích obří překladiště, kde by se z vlaků nakládaly kontejnery na kamiony, přitom všechny tři radnice kritizovaly už při připomínkování návrhů Metropolitního plánu. Plán na jeho vybudování ale v návrzích přesto zůstal. „V ohrožení by bylo nejen ovzduší, ale překladiště by bylo i hlučné zvýšilo by průjezdnost kamionů o nejméně 130 souprav denně a znamenalo by to konec budoucímu rozvoji v této části Malešic,“ říká radní pro územní rozvoj Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

„Studii, kterou developer Rail Cargo Terminal zaslal k připomínkování, navíc zadával, a tudíž platil sám developer. Proto chceme našimi připomínkami docílit toho, aby byla zpracována studie EIA o možných dopadech na životní prostředí. Rozumíme kolegům a obyvatelům z Prahy 10 a plně je podporujeme, navíc nás nejvíce trápí především doprava,“ doplňuje radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček.

„Křižovatka Kbelská — Průmyslová x Poděbradská, je nejvytíženější úrovňová křižovatka v Praze, kde projede denně více jak 70000 vozidel. Plánovat projekt takové rozsahu bez zajištění dostatečných kapacit z hlediska infrastruktury, je nepřijatelné. Navíc se obáváme hlukových, prachových a emisních dopadů, kdy z hlediska cyklistické dopravy cca 300 kamionových souprav denně, výrazně zhorší již tak napjatý stav životního prostředí,“ dodává Holeček.

Starosta Prahy 14 Radek Vondra pak připomíná, že oblast Malešic i širšího okolí prošla v posledních desetiletích prudkým rozvojem. „Z původní průmyslové části se stal v podstatě intravilán města. Na to MČ Praha 14 dlouhodobě poukazuje i ve svých zásadních připomínkách k návrhu Metropolitního územního plánu.“

Vybudování překladiště v tomto místě jde podle něj zcela proti strategii Prahy vymýtit nákladní dopravu z širšího centra. Navíc je podle jeho slov v podstatě uvnitř plánované nízkoemisní zóny. „Stovky kamionů a návazná další nákladní doprava by vedla ke kolapsu dopravy v této lokalitě a znamenala zničení potenciálu rozvoje celé této části Prahy,“ varuje Vondra.

Obyvatelé starých Malešic, ke kterým by z překladiště měl dokonce vést hlavní sjezd, v těchto dnech sepisují petici. „Praha 10 stojí za občany Malešic, kteří s projektem obřího překladiště nesouhlasí. Na konci roku 2016 jsme uspořádali setkání místních občanů. Podporujeme dopravu zboží po železnici, nicméně toto překladiště nemá sloužit pro obsluhu Prahy a Středočeského kraje, ale pro obecný přesun zboží mezi zámořskými překladišti a evropským vnitrozemím,“ říká radní Prahy 10 a předsedkyně komise územního rozvoje Ivana Cabrnochová.

„Dostali jsme extrémně krátkou dobu, během které se máme k projektu vyjádřit, ale stihli jsme to i díky spolupráci mezi dotčenými městskými částmi. Požadujeme, aby projekt překladiště v Malešicích byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí. Cílem městských částí je, aby projekt v navržené podobě a na navrženém místě nevznikl,“ uzavírá Cabrnochová.