TAtranská NÁrodná Pohroma

Pavol Široký

Pravidelná víkendová rubrika Dopis ze Slovenska dnes pokračuje kritickým textem Pavola Širokého o návrhu slovenského Ministerstva životního prostředí na novou zónaci Tatranského národního parku.

Človek by očakával, že Ministerstvo životného prostredia SR aj napriek svojmu štvorročnému úpadku bude naše národné poklady chrániť a zveľaďovať ich. Je preto neuveriteľné čo sa podarilo Medveďovcom pripraviť — návrh novej zonácie Tatranského národného parku. Zonácie, ktorá namiesto ochrany TANAPu otvára jeho brány ešte väčšej likvidácii nášho prvého národného parku. Po kalamite z roku 2004, za ktorou stála takisto nesprávna ľudská aktivita spred 70 rokov, sa na TATRY valí nová kalamita, ktorú asi najlepšie zhodnotil Igor Rattaj, spolumajiteľ finančnej skupiny J&T: „Stačilo nám menej, ale keď pre cestovný ruch vyčlenili viac, budeme aj my pýtať väčšie plochy.“

Návrh novej zonácie TANAPu rozdeľuje územie na niekoľko zón, ktoré umožnia využívať park rôznymi finančnými záujmovými skupinami. Nový návrh je výrazným ústupkom oproti súčasnému stav. Dokonca aj v porovnaní s návrhom predchádzajúceho vedenia TANAPu je tento návrh veľmi ústretový krok k ťažobným požiadavkám lesníkov i záujmom podnikateľov. Ochrana nášho najcennejšieho národného parku sa tak môže výrazne znížiť.

V čom spočívajú najväčšie výhrady nielen ochranárov? Bezásahový stupeň ochrany prírody v TANAPe sa na základe návrhu MŽP SR zmenšuje o viac ako 5000 hektárov. Na rozlohe viac ako 800 hektárov sa v TANAPe umožní výstavba hotelov, reštaurácií, krčiem, chát, zjazdoviek, zasnežovacích zariadení a pod.

Za najzávažnejšie problémy likvidačnej zonácie považujú ochranári:

- Viac ako 1200 hektárov lesov z Národnej prírodnej rezervácie Tichá a Kôprová dolina zaradených do zón s lesným hospodárením.

- Zaradenie 176 hektárov v lokalite Spálený žľab v Západných Tatrách do zóny v ktorej je možné rozšírenie zjazdových tratí na úkor biotopov svišťa, kamzíka a tetrova. Práve Tatry sú územím na Slovensku, kde zatiaľ počet hlucháňov neklesá.

- 128 hektárov lesov v lokalite Surový hrádok (NPR Tichá a Kôprová dolina) zaradených do rozvojovej zóny určenej na výstavbu rekreačných zariadení.

- Lesné porasty s najprísnejšou ochranou o rozlohe viac ako 1000 hektárov v NPR Bielovodská dolina a NPR Javorová dolina v Belianskych Tatrách zaradené do zóny B, čo znamená umožnenie ťažby dreva.

- Zaradenie 400 hektárov lesov v okolí Štrbského plesa do zóny cestovného ruchu, čo znovu znamená rozšírenie zjazdových tratí na úkor biotopov európskeho významu.

- 129 hektárov lesa v lokalite Ždiar v Belianskych Tatrách zaradených do zóny určenej na rozvoj cestovného ruchu, pričom 50 hektárov leží priamo v NPR Belianske Tatry.

Navrhované zmenšenie rozlohy prísne chránených území v TANAPe nemá z hľadiska ochrany biotopov kamzíka, vlka, tetrova, rysa, svišťa a medveďa v Európe obdobu. Takýto vážny zásah navyše nemá za sebou žiadnu celospoločenskú diskusiu, chýba mu odborný prieskum v dotknutých územiach a podpora verejnosti. Návrh zonácie je víťazstvom drevorubačov a podnikateľov v cestovnom ruchu. Slepé snahy urobiť z Tatier Alpy v počte turistov, môže definitívne zlikvidovať jedinečnosť TANAPu. MŽP SR sa snaží úboho obhajovať novú zonáciu s tvrdeniami, že sa funkcia ochrany prírody v celom národnom parku zachová aj napriek tomu, že do podzóny určenej pre cestovný ruch zaradili viac ako 2300 hektárovú plochu. Ministerstvo to zdôvodňuje suchým konštatovaním, že ide o zanedbateľný 3% podiel územia oproti rozlohe zóny A, ktorá má najprísnejšiu ochranu. Najlepšiu odpoveď na túto demagógiu podal ochranár Karol Kaliský: “To ako keby ste niekomu povedali, že mu vyoperujete tri centimetre mozgu a vôbec ho to neovplyvní,“.

Nie zákon o vlastenectve, ale odpor verejnosti voči takýmto zásahom do bohatstva našej krajiny ukáže skutočnú lásku ku svojej vlasti. Konanie súčasnej vlády nemá s ochranou najcennejších pokladov Slovenska nič spoločné. Nezostáva mi nič iné iba vyzvať uvedomelých Slovákov a Slovenky aby sa pridali k ochranárskemu odporu voči likvidačnej zonácie TANAPu a podporili hromadnú pripomienku k návrhu.