Pražskému magistrátu hrozí pokuta za opravu Karlova mostu

Vratislav Dostál

Plzeňský krajský úřad zahájil správní řízení s vlastníkem Karlova mostu. Výše pokuty se může vyšplhat až ke čtyřem milionům. Odpovědnost je podle Klubu Za starou Prahu plně na straně magistrátu.

Do konce tohoto týdne by měl mít plzeňský odbor kultury shromážděny všechny materiály pro zodpovězení otázky, zda došlo ke znehodnocení Karlova mostu při jeho rekonstrukci.

„Do konce března pak vydají pracovníci odboru kultury konečné rozhodnutí. Účastník řízení ještě musí podle správního řádu dostat možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a lze očekávat poměrně rozsáhlé připomínky ze strany Hlavního města Prahy, které bude nezbytné vypořádat," řekla agentuře Mediafax mluvčí kraje Petra Jarošová.

Ministerstvo pověřilo krajský odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vedením řízení ve věci podnětu Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče ze dne 30. dubna 2009 k uložení pokuty vlastníkovi Karlova mostu, jímž je je Hlavní město Praha, a zhotoviteli obnovy, tedy společnosti Mott Macdonald.

„Ministerstvo kultury pověřilo Krajský úřad Plzeňského kraje projednáním zmíněného podnětu z důvodu nečinnosti Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,“ uvedla Petra Jarošová.

„Náš úřad po obdržení usnesení shromáždil podklady, ze kterých vyplývá, že zde existuje důvodné podezření ze spáchání správního deliktu, naši experti také provedli prohlídku Karlova mostu,“ řekla Jarošová.

Krajský úřad již zahájil správní řízení s vlastníkem mostu i se společností Mott Macdonald. V případě, že se v rámci řízení prokáže spáchání správního deliktu, zákon umožňuje uložit pokutu do výše až čtyř milionů korun.

Obnova Karlova mostu je bezesporu jednou z nejostřeji sledovaných památkových akcí za posledních mnoho let. V diskuzi nad problémem nejčastěji zaznívá kritika zvoleného postupu obnovy i průběhu stavby, ze kterých pak většinou vyplývají vážné obavy o osud této jedinečné památky.

Například Martin Krise z Klubu Za starou Prahu Deníku Referendum řekl: „Před začátkem stavby nebyl vypracován úplný stavebně-historický průzkum, stavba nemá zpracovaný prováděcí projekt a neúčastní se jí žádný architekt se zkušenostmi z obnovy památek, na stavbě je citelná absence restaurátorů i techniků z oboru péče o kamenné památky, velmi sporná je i kvalita prací."

Dle Klubu Za starou Prahu bylo chybou, že se na mostě prosadil liniový způsob stavby, který preferuje masivní výměnu historického zdiva a „komplexní“ obnovu bez ohledu na autenticitu a historickou hodnotu kamenných bloků. Tyto a další nedostatky svědčí dle jejich názoru zejména o selhání investora, tj. Magistrátu hlavního města Prahy.

Klub Za starou Prahu proto již v listopadu loňského roku vyzval pražský magistrát, aby postupoval s vědomím, že za veškerá další případná poškození této národní kulturní památky ponese jako její vlastník plnou odpovědnost nejen z hlediska právě dnes platných zákonných ustanovení, ale zejména z hlediska budoucích generací.

Další informace:

Mediafax.cz Experti z Plzně posuzují, zda byl Karlův most poškozen při rekonstrukci