Naším cílem je společnost, ve které každý najde důstojné místo pro život

Jiří Dienstbier

Že naším hlavním soupeřem není některá z tradičních stran pravice, ale antisystémová a populistická formace vybavená nesmírnou mediální a ekonomickou mocí je fakt, se kterým se musíme vyrovnat, reaguje na dopis předsedy ČSSD Jiří Dienstbier.

Dopis, který předseda strany rozeslal členské základně, beru jako formulaci úvah o směřování strany a veřejný vstup do debaty, která již několik týdnů běží ve sněmovních klubech, předsednictvu strany i našich okresních konferencích.

Úvahy předsedy Sobotky jsou v pořádku tím spíše, že se po volbách musíme zamyslet, jak měnit strategii sociální demokracie a co udělat, abychom do příštích voleb mohli jít s jasnou ambicí zvítězit.

Důležitější než personální otázky, na které se mě od zveřejnění dopisu ptají novináři, považuji debatu, jak s naším programem oslovit co nejširší skupinu obyvatel České republiky. Program sociálně spravedlivé společnosti, ve které každý může najít důstojné místo pro život, je podle mě dobrý. I náš program pro parlamentní volby v roce 2013 i další naše programové materiály jsou kvalitní a moderní.

Souhlasím s tím, co předseda strany zmínil ve svých veřejných vystoupeních. Kromě takzvaně tradičních, například starších voličů, bychom měli být úspěšnější i u voličů, které se daří oslovovat našim partnerským stranám v západní Evropě. Potřebujeme oslovovat mladé lidi, lidi přinášející inovace, lidi, kteří si aktivně utvářejí a chtějí utvářet svět kolem sebe.

Oslovování takzvaně tradičních a takzvaně nových voličů přitom ani náznakem nejde proti sobě. Neznám mladého, městského, progresivně přemýšlejícího člověka, který by seniorům upíral důstojné zajištění ve stáří. Neznám seniora hlásícího se k sociální demokracii, který by nechtěl, aby existovalo kvalitní veřejné školství a kvalitní veřejný zdravotní systém.

Právo rozvíjet se, právo na vzdělání a zdravotní péči i právo na důstojný život jsou lidská práva, která často padají za oběť rétorickému rozdělování tradičních a nějakých snad (ne)tradičních voličů sociální demokracie. Program sociální demokracie je natolik dobrý, aby mohl oslovovat mnohem širší okruh lidí, než jsou jen ti, kteří nám dali hlas v posledních volbách.

Cílem je obnovit naše postavení ve veřejnosti, přinejmenším v té její části, která chce, aby naše společnost byla sociálně spravedlivá, přitom moderní a připravená na budoucnost.

Pokud jde o diskutované personální změny, ty jsou odpovědností předsedy sociální demokracie. Jak v personální oblasti, tak ve způsobu, jak prezentujeme úspěchy ve vládě a plnění našeho programu má být naším cílem oslovovat co nejširší část společnosti.

My, sociální demokraté, hájíme zájmy, nároky a potřeby pracujících mnoho desítek let. Máme zkušenosti, mezi politickými stranami máme v České republice největší personální kapacitu, ze které můžeme čerpat lidi pro řádnou správu státu.

Že dnes není naším hlavním soupeřem některá z tradičních stran pravice, ale antisystémová a populistická formace vybavená nesmírnou mediální a ekonomickou mocí je fakt, se kterým se musíme vyrovnat na organizační úrovni. Jistě je na místě posílit odborný aparát naší stranické centrály — Lidového domu. Známým bojovým polem jsou pro nás postupné změny ve společnosti a střet politických programů.

Program můžeme vyprávět jiným slovy, to je úkol především marketingu a proškolených členů a členek strany, což je úkol pro Lidový dům i pro mě jako člena vlády a aktivního sociálně demokratického politika. Personální i strukturní změny nás mají vést k odvaze zvítězit v příštích sněmovních volbách!