Romské děti do řádných škol, pro české romština

Dušan Radovanovič

Krátce poté, co opět zazněla z Evropské unie kritika České republiky za nečinnost v integraci romského obyvatelstva do společnosti, prošel vládou akční program, který by situaci mohl změnit. Otázkou zůstává, zda budou finance.

Vláda schválila národní akční plán, který má umožnit rovnější přístup ke vzdělání, a zabránit sociálnímu vyloučení některých dětí. Plán by měl výrazně zlepšit přístup romských a handicapovaných dětí do běžných škol.

Česká republika je v současné době silně kritizována za to, že posílá Romy do zvláštních škol často zbytečně. Například podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007 porušil stát právo na vzdělání osmnácti romských dětí, které zařadil do zvláštních škol neoprávněně. Podobná pochybení by měl plán změnit.

Speciálním potřebám dětí by v budoucnosti měly být schopné vyhovět i běžné základní školy. „Naším přáním a cílem je maximum dětí, které mohou navštěvovat běžnou školu, do této školy zařadit," uvedla ministryně školství Miroslava Kopicová.

Odbornice na romskou problematiku a zakladatelka školy Přemysla Pittera v Ostravě Helena Balabánová návrh vlády vítá. „Je to velký průlom vzhledem k tomu, jak se k romským dětem dosud přistupovalo. Za tím návrhem je ovšem deset let tvrdé práce spousty lidí. Osobně jsem o problematice hovořila snad se sedmi ministry,“ sdělila Deníku Referendum Balabánová.

Jednou z možných změn je například zavedení povinné docházky pro poslední ročník školky. Podle navrhovatelů by se tak mohlo podařit lépe zařadit děti, jimž se rodiče příliš nevěnují a mají oproti svým vrstevníkům skluz. „S ohledem na romské rodiny to vidím jako jednoznačně pozitivní posun. Děti by se dříve dostaly do smíšených kolektivů a začaly se systematicky připravovat,“ říká k návrhu Balabánová.

Na základních školách zároveň přibude asistentů pedagogů, kteří se budou více věnovat dětem se specifickými potřebami. Seznam návrhů také zahrnuje lepší průběžné vzdělávání učitelů a definici pomůcek, na něž bude mít dítě nárok vzhledem ke svému stupni postižení.

Současné speciální školy by měly do značné míry změnit svoji specializaci a zaměřit se na práci s velmi těžce postiženými dětmi, jež nebude možné ani podle nové úpravy do běžných základních škol zařadit. Zároveň dojde ke zřízení orgánu, v jehož kompetenci bude právo přezkoumat rozhodnutí školských poraden, které o umístění dětí do speciálních škol rozhodují.

Ministerstvo školství také nově uvažuje o tom, že by se na školách začala jako volitelný předmět vyučovat romština. „Chceme, aby bylo na školách povědomí i o romském jazyce a kultuře. Je nedílnou součástí těchto dětí. Je správné, aby byla i ve škole, kam chodí," řekla Lidovým novinám vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání na ministerstvu Klára Laurenčíková.

Vedle jazyka se dostane také na romskou kulturu a historii. Romské děti by to mělo více motivovat ke studiu, neromským zase napomoci k lepšímu vnímání romské problematiky. „Ve školách, kde je velké procento Romů, by to podle mého názoru smysl mělo. Otázkou ale je, zda bude k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů a bude je z čeho financovat,“ naráží na největší problém připravované legislativy Helena Balabánová.

Přijetí nových opatření totiž ještě neznamená, že se na problematiku reálně vyčlení odpovídající finanční prostředky. „Obávám se, že tady trochu narazíme. Ředitel školy například bude moci snížit počet žáků ve třídě, to s sebou ale nese finanční výdaje, které nová legislativa nezajistí. Paragraf šestnáct sice řeší právo na specifické vzdělání, ale například ve finančních normativech se to nikde neprojeví. Jedinou výjimkou je kategorie asistenta pedagoga,“ upozorňuje Balabánová.

Další informace:

Ihned.cz Vláda má plán, jak dostat postižené děti a Romy ze zvláštních škol do normálních

Lidovky.cz Ministerstvo školství plánuje na školách vyučovat romštinu