Čeští lékaři se omluví za antisemitismus

Dušan Radovanovič

Za více než sedmdesát let staré návrhy zákonů, které měly na základě rasových předsudků omezit práci židovských lékařů, se chce nyní omluvit Česká lékařská komora.

Česká lékařská komora připravila omluvu židovským lékařům za jejich perzekuci v době druhé republiky. Vědecká rada České lékařské komory schválila minulý týden text omluvy za podporu a přípravu diskriminačních zákonů. Informaci přinesly úterní Lidové noviny.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Období druhé republiky bylo dobou postupných omezování demokratických svobod a prvních diskriminačních zákonů. Již krátce po Mnichovu sepsaly profesní komory lékařů, advokátů, notářů a inženýrů memorandum, ve kterém navrhly omezit počet Židů v těchto povoláních na procento odpovídající jejich zastoupení ve společnosti.

Později se návrh zpřísnil natolik, že bylo navrženo, aby Židé nesměli tato povolání vykonávat vůbec. Memorandum odsouhlasilo vedení Lékařské komory a Ústřední jednoty československých lékařů. Česká advokátní komora se za chování svých předchůdců omluvila již v loňském roce.

Za Lékařskou komoru připravil omluvu kardiolog Aleš Herman. „Memorandum nelze chápat jinak než jako antisemitský a diskriminující dokument, za jehož signaci našimi představiteli cítíme povinnost se omluvit. Činíme tak bez jakékoliv snahy hodnotit a soudit pohnutky našich předchůdců s odstupem dlouhých 72 let. Vážení členové ČLK, kolegové, lékaři židovského původu, přijměte naši omluvu za čin našich předchůdců," stojí v předloženém textu omluvy.

Podle Hermana byly události z let 1938-39 Lékařské komoře dlouho neznámé, proto k omluvě přistupuje až nyní. Gesto Lékařské komory ocenil i ředitel Židovského muzea Leo Pavlát. „Je to projevem slušnosti, a to tím spíše, že se za své kolegy omlouvají ti, kteří se ničím neprovinili," citují Lidové noviny Pavláta.

Další informace:

Lidovky.cz Čeští lékaři se po 72 letech omluví Židům za své předchůdce

    Diskuse