Somálská vláda se spojila s dervišskými řády

Petr Jedlička

Bojovníci sufijské skupiny Alú Sunna Wal Džamá mají jednotkám koaliční vlády pomoci konečně porazit islamistické milice Šabáb. Dostanou za to pět ministerstev.

Mezinárodně uznaná vláda umírněného křídla Svazu islámských soudů a prozápadních stran v Somálsku získala nového spojence: sufijskou skupinu Alú Sunna Wal Džamá — společenství bojovných dervišských řádů. Dohodu o spolupráci a společném boji proti milicím Šabáb podepsaly obě strany v pondělí. Dle BBC dostanou dervišové za pomoc pět ministerských křesel.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Milice Šabáb začaly v Somálsku sílit poté, co invaze etiopské armády svrhla první vládu islámských soudců (podzim 2006). Velká část umírněných islamistů tehdy utekla ze země. Vzniklo mocenské vakuum, které milicionáři, hlásící se ke kaidistickému pojetí islámu, vyplnili. Když bylo v roce 2009 exilové křídlo Svazu islámských soudů přizváno zpět do koaliční vlády, ovládaly již milice Šabáb velkou část jižního Somálska a drží ji v zásadě dodnes.

Podobně jako uznaná vláda bojuje také Alú Sunna Wal Džamá s milicemi už dlouhou dobu. Zatímco ale území ovládané vládou leží u etiopské hranice (a v několika čtvrtích Mogadiša), sufijci kontrolují střed země.

Dervišské řády mají v Somálsku dlouhou tradici. Muslimské skupiny známé svým specifickým způsobem náboženského rozjímání se od patnáctého století účastnily takřka všech válek, které na území probíhaly.

Současné boje v Somálsku trvají nepřetržitě od roku 1991. Stát je oficiálně ve stavu zhroucení. Moc v zemi drží desítky nejrůznějších klanů, které se střídavě přiklánějí k jedné či druhé nábožensko-politické formaci. V Somálsku působí i mírová mise Africké unie, ta se však zaměřuje především na zajištění distribuce humanitární pomoci.

Další informace:

BBC News Somali Sufi group joins government to fight al-Shabab

    Diskuse