Den větrné energetiky: každý z nás se může stát malým výrobcem elektřiny

Vratislav Dostál

Okolo čtyř a půl tisíců lidí se v České republice o víkendu zapojilo do akcí v rámci Dne větrné energetiky. Ambicí organizátorů bylo přiblížit veřejnosti výhody čistých zdrojů. V České republice se Den větrné energetiky slavil podvanácté.

Přes 4 500 lidí se zapojilo do akcí konaných po celé České republice v rámci Dne větrné energetiky. Mohli se přesvědčit, jak obyčejným lidem, obcím a farmářům mohou malé, decentralizované zdroje energie usnadnit život: dodat levnější elektřinu, být novým zdrojem příjmu, či posílit nezávislost na velké energetické trojce — ČEZu, E.ONu a PRE. Akci organizovali Česká společnost pro větrnou energii, Hnutí DUHA a Komora obnovitelných zdrojů energie společně s dalšími partnery.

Například v centru Brna děti nakreslily 302 malých větrníků a vytvořily tak český rekord. Malováním větrníků děti znázorňovaly, že větrné elektrárny mohou občané, obce, farmáři a malí podnikatelé společně vlastnit a těžit z výhod malých decentralizovaných zdrojů. Hnutí DUHA v tomto duchu připravuje novelu zákona, která by obnovila podporu pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů.

Na brněnské náměstí Svobody dorazilo podle odhadů organizátorů přes 3 000 lidí. Vidět mohli třeba model chytré domácnosti či dvaadvaceti metrovou lopatku větrné elektrárny. V chrudimském SIAGu, kde 200 zaměstnanců v nepřetržitém dvousměnném provozu ročně vyrobí obří stožáry pro 100 větrných elektráren, napočítali přes 200 návštěvníků.

V České republice se Den větrné energetiky slavil podvanácté. „V sobotu se podařilo lidem ukázat, že obnovitelné zdroje, konkrétně výroba větrných elektráren, může zaměstnat mnoho lidí v Česku v tradičních strojírenských i jiných oborech. Provozem větrných elektráren se každý z nás může stát malým výrobcem elektřiny,“ uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Martin Mikeska z hnutí DUHA pak upozorňuje, že na západ od našich hranic je zcela běžné, kterak malé a čisté zdroje patří obyčejným lidem, farmářům, obcím a místním podnikatelům. Nejen investorům a energetickým společnostem.

„Sobotní akce měla lidem ukázat, že by to tak mohlo fungovat i u nás. Že i veřejnost v České republice může profitovat z výhod čistých zdrojů: díky levnější elektřině, větší energetické nezávislosti anebo získat nový zdroj příjmu. Přesně toto bude obsahovat návrh novely zákona, který společně s partnery připravujeme,“ vysvětlil Mikeska.

Větrné elektrárny nejsou jen zajímavým technickým monumentem v krajině, větrná energetika zaměstnává již dnes přes dva tisíce lidí. Pokud bude přiměřeně podporována, tvrdí experti, může dát práci více než dvaceti tisícům lidí v České republice. Je podle nich také příslibem posílení energetické nezávislost obcí i státu a impulsem pro regionální rozvoj.