Komunální politik by neměl točit pro ČT, tvrdí velká televizní rada

Redakce DR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyčítá České televizi, že její publicistické pořady točí aktivní komunální politik. Podle ní se tak nemá dít ani v případě, kdy téma nesouvisí s místem, v němž byl zvolen do zastupitelstva.

Pokud je autorem reportáží České televize komunální politik, porušuje Česká televize zásady objektivity a vyváženosti při vysílání zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, a tedy zákon. Tak by se dalo stručně interpretovat rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která vytkla České televizi odvysílání dvou reportáží Robina Kvapila. Ten je od roku 2014 zastupitelem městské části Brno střed za hnutí Žít Brno.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Jedná se o reportáž Cenu Velké ceny, který byl v premiéře odvysílán 13. prosince minulého roku a reportáž Byt či nebýt, který měl na obrazovkách ČT premiéru 10. ledna. První materiál se zabývá brněnskou Velkou cenou a jejím financováním, druhý problematikou bytů OKD v Ostravě. Obě reportáže mohli diváci České televize vidět v rámci pořadu Nedej se.

„Problematickou shledává Rada osobu autora obou dokumentů, regionálního politika Robina Kvapila, který ve svých filmech mimo jiné aktivně vystupuje,“ píše se v dopise RRTV České televizi. Podle radních může být Kvapil svým vystupováním v dokumentech a prezentací vlastní perspektivy zvýhodňován oproti jiným politickým subjektům, které srovnatelnou možnost sebeprezentace v pořadech České televize nemají.

„Zpracování kauzy Cena Velké ceny, která se navíc týká regionu, v němž je tvůrce aktivním politikem, lze chápat jako nepatřičné zdůrazňování jeho politických aktivit, kterými se jako aktivní politik v dané oblasti může zviditelnit či dostat do povědomí širší veřejnosti. Obdobná je situace i v příspěvku Byt či nebýt,“ tvrdí Rada.

Redakce Deníku Referendum požádala o reakci vedení České televize, avšak neúspěšně. Dokud vede ČT s RRTV v této věci správní řízení, nebude případ nikdo z jejího vedení komentovat.

Obecně nicméně platí, že se zaměstnanci České televize musí při práci na jednotlivých pořadech řídit Kodexem ČT. V něm se o tom, že by nikdo z jejích pracovníků neměl právo kandidovat do komunálního zastupitelstva, nepíše nic. Ani zákon o České televizi nic podobného neuvádí. Není tedy jasné, oč RRTV své stanovisko opírá.

Pochybná kritika reportáže o Bakalových bytech

Odpověď na otázku, zda Kvapil a jeho nadřízení porušili zákon o ČT, případně Kodex ČT, v případě dokumentu o brněnské Velké ceně, je možná sporná. Žít Brno, za které byl Kvapil zvolen do zastupitelstva Brna střed, je totiž součástí koalice na magistrátu.

Avšak jeho angažmá v komunální politice nemá žádnou přímou tématickou souvislost s reportáží o bytech OKD, natáčené na severní Moravě. Podivně působí sama skutečnost, že si Rada pro rozhlasové vysílání na daný pořad stěžuje sama, bez podnětu. „Na film Byt či nebýt nám žádná stížnost nepřišla,“ uvedla v rozhovoru pro Deník Referendum Tereza Rudolfová z analytického odboru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kvapil pro Nedej se přitom natočil celkem čtyři dokumenty, radní se ale zmiňují pouze o těchto dvou. Stížnost jim přišla pouze na reportáž Cena Velké ceny.

V dopise České televizi RRTV svůj postup odůvodňuje monitoringem náhodně vybraných pořadů. Jak postupovala konkrétně, se můžeme pouze dohadovat. Ačkoli reportáž o bytech OKD nemá s Brnem společného nic, radní tvrdí, že se v něm může autor na rozdíl od politické konkurence zviditelňovat, a proto i jeho odvysíláním prý Česká televize porušuje objektivitu a vyváženost.

Znamená to tedy, že by neměl nikdo z autorů reportáží České televize působit v komunální politice, neboť se tak ocitá oproti své politické konkurenci ve výhodnějším postavení? Podle analytičky RRTV Terezy Rudolfové tomu tak skutečně je. Ústava České republiky ovšem každému občanovi zaručuje právo volit a být volen. Případ Kvapil tedy může rozřešit otázku, zda lze toto ústavně garantované právo omezit v případě novinářů působících ve veřejnoprávních médiích.

    Diskuse