Vánoční romská bohoslužba

Redakce DR

V kostele u sv. Martina ve zdi proběhne v sobotu 19. prosince od 14:00 tradiční romská bohoslužba.

V kostele u sv. Martina ve zdi proběhne v sobotu 19.12. od 14:00 tradiční vánoční romská bohoslužba.

Požehnání zajistí ekumenický farářský tým (Mikuláš Vymětal, Martin Chadima, Zdeněk Břeň). Na bohoslužbě promluví romský aktivista Josef Miker.

Kulturní program zajistí žižkovští repeři ze skupiny UGC, Michal Sivák a spol. a taneční soubor Gitanne. Během bohoslužby proběhne sbírka na podporu tanečního kroužku Gitanne a dalších souborů pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí z nízkoprahového klubu Husita na Praze 3. Po bohoslužbě bude následovat posezení v podniku Zázemí.

Vánoční bohoslužba navazuje na předchozí romské ekumenické bohoslužby Mikuláše Vymětala (CČE) a Komunitního centra na Žižkově (CČSH), skrze které se v duchovní atmosféře setkávají Romové z různých komunit, s různými životními zkušenostmi a mají možnost se setkat s inspirativními (nejen) romskými osobnostmi.

Srdečně zveme všechny Romy, jejich přátele a další zájemce, které oslovuje romský svět a duchovní přesah Vánoc, aby přišli na naše společné setkání.